W niedzielę, 23 maja odbyła się Gala Finałowa Studenckiego Nobla, podczas której wyłonieni zostali najzdolniejsi studenci w całej Polsce. Przedstawiono zwycięzców w 9 kategoriach: dziennikarstwo i literatura, nauki techniczne, nauki ekonomiczne, medycyna i farmacja, nauki przyrodnicze i energetyka, nauki społeczne, działalność społeczna, sztuka oraz fizyka i astronomia. Wydarzenie zrealizowane zostało przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Santander Universidades.

- To szczególny dzień dla finalistów ogólnopolskiego projektu Studencki Nobel 2021, cyklicznego konkursu, organizowanego już od 13 lat przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Pragnę podkreślić, że nagroda ta jest jedynym tego typu projektem stypendialnym tworzonym przez polską organizację studencką. Inicjatywa ta skupia się na propagowaniu nauki, literatury, sztuki oraz wsparciu idei wolontariatu – podkreślił Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. - Dzięki temu projektowi młodzi, zdolni naukowcy mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Z serca gratuluję laureatom i dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie tego unikatowego projektu. Życzę, by obecne doświadczenia i wiedza niezmiennie stanowiły wyznacznik w dążeniu do zamierzonych celów – powiedział minister.

 


Nagrody zostały wręczone w 9 kategoriach. 

  • Dziennikarstwo i literatura

Antonina Tosiek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, II rok studiów magisterskich, filologia polska, specjalność: kuratorstwo literatury

  • Nauki techniczne

Justyna Pelc – Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

  • Nauki ekonomiczne

Szymon Jarosz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  • Medycyna i farmacja

Wojciech Szlasa – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  • Nauki przyrodnicze i energetyka

Kacper Prokop – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii. Chemia Medyczna

  • Nauki społeczne

Michał Wiktor Gębicki – Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Działalność społeczna

Julia Orłowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • Sztuka

Katarzyna Nachman – Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Fizyka i astronomia

Jan Chojnacki – Uniwersytet Warszawski

Czytaj także: Międzynarodowa Akademia Kopernikańska jednak powstanie>>