Test predyspozycji pomoże wybrać kierunek studiów

Dla studenta

Testy predyspozycji pomogą uczniom ocenić umiejętności - analityczne i takie, które są związane z praktycznym doświadczeniem. To dobry krok dla każdego, kto ma problem z wyborem kierunku studiów i określeniem ścieżki kariery. Ponad połowa uczniów, wybierając studia, kieruje się zainteresowaniami.

22.03.2021

Minister zapowiada dalsze zmiany na liście czasopism naukowych

Szkolnictwo wyższe

Zrobiliśmy pierwszy ruch, ale to nie jest ostatni ruch dotyczący czasopism i ich punktacji - stwierdził w czwartek w Senacie szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I zapowiedział dalsze zmiany na tej liście. Jego zdaniem, ruch ten wywołał zupełnie niezrozumiałe emocje. - Nikomu punktów nie zabraliśmy, dołożyliśmy punkty tysiącu czasopism - powiedział.

18.03.2021

Absolwenci z Łodzi, Poznania i Torunia zwycięzcami konkursu na prace o prawie podatkowym

Prawnicy CIT VAT Szkolnictwo wyższe

Anna Łabuzińska, Adam Rzepa i Anna Wojtuń zwyciężyli w III edycji konkursu TAX EVEREST, czyli akademickich mistrzostwach Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego. Jego organizatorami są MDDP, Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedra Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

18.03.2021

Glosa artykułowi nierówna - komisja rozstrzygnie, czy słusznie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Glosy, komentarze i systemy prawa powinny być traktowane tak samo, jak artykuły naukowe i monografie - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu skierowanym do resortu nauki. Ten sprawy nie rozstrzyga, ale nie mówi nie, tylko prosi o opinię Komisję Ewaluacji Nauki. Tymczasem przewodniczący tej komisji ma wątpliwości do naukowości glos i komentarzy.

11.03.2021

NIK: Wciąż mało cudzoziemców na polskich uczelniach

Szkolnictwo wyższe

Systematycznie rośnie liczba cudzoziemców, którzy decydują się na studia w Polsce. Wciąż jednak wskaźnik umiędzynarodowienia uczelni jest jednym z najniższych w krajach OECD. Polska jest pod tym względem na podobnym poziomie co Hiszpania i Grecja. W roku 2018 średnia wartość wskaźnika umiędzynarodowienia uczelni państw OECD wyniosła 9,2%. W Polsce było to 3,6 proc.

09.03.2021

Pomoc materialna dla studenta maksymalnie przez sześć lat

Dla studenta

W ocenie resortu edukacji i nauki nie jest zasadne finansowe wspieranie ze środków publicznych kształcenia trwającego dłużej niż standardowy okres studiów, niezbędny do uzyskania wykształcenia wyższego - odpowiada ministerstwo na wątpliwości związane ze świadczeniami socjalnymi dla studentów.

09.03.2021

Mniejsze zło? "Wrzutkowe" czasopisma tylko przy ocenie wpływu na społeczeństwo

Szkolnictwo wyższe

Czasopisma dodane do wykazu niezgodnie z rozporządzeniem- brane pod uwagę przy ocenie wpływu działalności naukowej na społeczeństwo? Takie salomonowe rozwiązanie sporu proponuje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Miałoby to pomóc w zobiektywizowaniu nie do końca precyzyjnego kryterium ewaluacji.

08.03.2021

Student może ale nie pomoże - akademickie poradnie nadal poza nieodpłatną pomocą prawną

Wymiar sprawiedliwości

Akademickie poradnie prawne działają od lat i pomagały w setkach tysięcy spraw. Potencjał działających w nich studentów i nauczycieli akademickich dostrzega ministerstwo sprawiedliwości. Chciałoby włączyć je do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Ale krytycznie oceniają to m.in. adwokaci, podnosząc, że także wsparcie obywateli musi mieć profesjonalny charakter.

05.03.2021

Będą płatne studia medyczne z możliwością odpracowania

Szkolnictwo wyższe

Rząd zapowiada wprowadzenie wyższego kredytu na studia medyczne z obowiązkiem jego późniejszego odpracowania w publicznej ochronie zdrowia. Nowe rozwiązanie ma zostać przyjęte w pierwszym kwartale 2021 r. Celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest ograniczenie liczby lekarzy wyjeżdżających z Polski.

03.03.2021

Uczelnia z obniżoną oceną, doktorant skazany na tułaczkę

Szkolnictwo wyższe

Ustawa 2.0 postawiła na jakość – doktorantów mogą kształcić tylko najlepsze uczelnie. Tyle że nie do końca wszystko przemyślano. Jak choćby to, co stanie się z doktorantem, który już studiuje na tracącej uprawnienia uczelni oraz kto zapłaci za jego kształcenie. Problem może stać się aktualny po roszadach dokonanych przez ministra na liście czasopism naukowych.

02.03.2021

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego domaga się cofnięcia zmian na liście czasopism

Szkolnictwo wyższe

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego stwierdziła w opublikowanym stanowisku, że jest bardzo zaniepokojona wykazem czasopism, opubliko­wanym 12 lutego, a następnie ponownie zmodyfikowanym 18 lutego przez Minister­stwo Edukacji i Nauki. I dodaje, że je Niepokój Rady pogłębił tryb, w jakim nastąpiła zmiana wykazu, ujawniony w oświad­czeniu Komisji Ewaluacji Nauki w tej sprawie.

01.03.2021

Zdalne zajęcia na uczelniach do końca roku akademickiego

Szkolnictwo wyższe Koronawirus

Resort nauki chce, by zdalne zajęcia na uczelniach były prowadzone do 30 września 2021 r. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowano w piątek 26 lutego. W takiej formie kontynuowane mają być również studia doktoranckie oraz zebrania kolegialnych organów uczelni.

26.02.2021

Wiceminister: Zmiany w wykazie czasopism były potrzebne

Szkolnictwo wyższe

Jest to ten pasztet, który staramy się tak przygotować, żeby ten pasztet nie zaszkodził zdrowiu zarówno studentów, ale również i pracowników naukowych - w ten sposób wiceminister nauki Włodzimierz Bernacki skomentował w radiu RMF zmiany związane z nadchodzącą ewaluacją działalności naukowej.

26.02.2021

Senat UJ krytykuje tryb przygotowania wykazu czasopism naukowych i recenzowanych

Szkolnictwo wyższe

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych został przygotowany wbrew zasadom ustalania punktacji wynikającym z rozporządzenia - stwierdził senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej wykaz krytykowały: KRASP, PAN i Komisja Ewaluacji Nauki.

24.02.2021

KRASP: Powinien powstać dodatkowy wykaz czasopism

Szkolnictwo wyższe

Wartość publikacji naukowych powinna być oceniana według obiektywnych kryteriów, a takiej gwarancji nie daje zmodyfikowany w arbitralny sposób wykaz czasopism - zwraca uwagę Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Sugeruje utworzenie dodatkowego wykazu.

24.02.2021

Po wrzutkach na listę czasopism ewaluacja uczelni może rozstrzygnąć się w sądzie

Szkolnictwo wyższe

Wynik ewaluacji to dla uczelni być albo nie być – zależą od niego prestiż, pieniądze i prawo do nadawania tytułów i stopni. Tymczasem wprowadzone ostatnio arbitralne zmiany na liście czasopism naukowych podają w wątpliwość obiektywność całego procesu. Może się zdarzyć, że o kategorii uczelni ostatecznie rozstrzygać będą sądy.

23.02.2021

Nie można zrzec się tytułu profesora, a nieobecność w pałacu - bez skutków prawnych

Szkolnictwo wyższe

Nie ma prawnych możliwości pozwalających na zrzeczenie się tytułu profesora zwyczajnego, nie można też odmówić jego przyjęcia, gdy zdecydowano już o nominacji - takie zapowiedzi są wyłącznie deklaracją, tym bardziej, że procedurę wszczyna się na wniosek zainteresowanego. Dużym problemem nadal pozostaje natomiast nierozstrzyganie już złożonych wniosków.

20.02.2021

Kolejna zmiana w wykazie czasopism - znów bez trybu

Szkolnictwo wyższe

Minister edukacji i nauki opublikował aktualizację wykazu czasopism punktowanych - tym razem zyskały periodyki z Warszawy i Białegostoku. Zmiana budzi te same wątpliwości, co poprzednia wersja - modyfikacje również wprowadzono z pominięciem przepisów i bez zasięgnięcia opinii ekspertów.

19.02.2021

Minister: Miliard na podwyżki dla pracowników uczelni, większe nakłady na naukę

Szkolnictwo wyższe

W ostatnim czasie przeznaczyliśmy 1 mld zł na podwyżki dla pracowników uczelni wyższych, co przełożyło się na 6 proc. podwyżki zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy wcześniej. Przeznaczyliśmy 440 mln zł na inwestycję dla uczelni publicznych - mówił w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zapowiedział kolejne inwestycje.

19.02.2021

Dzień Nauki Polskiej - minister zapowiada kolejne zmiany

Szkolnictwo wyższe

Nauka to poszukiwanie i odkrywanie prawdy - to jest w niej najbardziej fascynujące - mówił minister Przemysław Czarnek z okazji Dnia Nauki Polskiej. Zapowiedział też reformę Narodowego Programu Humanistyki. Trwają też obchody na uczelniach - Uniwersytet Wrocławski wręczy najwyższą nagrodę nagrodę finansową dla naukowca, ruszają nowe projekty.

19.02.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski