Jak podkreślają organizatorzy, konkurs został objęty patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w związku z czym Minister Rodziny i Polityki Społecznej może przyznać nagrody specjalne w trzech obszarach: problemy pracy, polityka społeczna oraz prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy w ramach nauk o pracy i polityce społecznej (oddzielnie w kategorii prac magisterskich i prac doktorskich).

Prace należy zgłaszać do 30 września 2022 r. W bieżącym roku pula nagród fundowanych przez MEiN sięga 25 000 zł. Nagrody finansowane są z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Informacja o konkursie w serwisie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych>>