Tak ćwiczył, że aż zmarł - akt oskarżenia przeciwko wykładowcom WAT

Prawo karne Szkolnictwo wyższe

Marszobieg w mundurze, w tym w butach wojskowych i z 5 kilogramowym oporządzeniem, na dystansie 10 km, przy bezwietrznej pogodzie i temperaturze powyżej 27 ºC - tak wyglądało śródsemestralne zaliczenie w Wojskowej Akademii Technicznej. Efektem jest śmierć jednego z podchorążych, za którą - w ocenie prokuratury - odpowiadają nieumyślnie wykładowcy.

15.04.2021

Czarnek: Nie zlikwidujemy Polskiej Akademi Nauk

Szkolnictwo wyższe

Międzynarodowa Akademia Kopernikańska nie zastąpi Polskiej Akademii Nauk. Spekulacje na ten temat nazwał absurdalnymi. PAN jest instytucją, która jest bardzo potrzebna Polsce i służy Polsce - stwierdził we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Nie wykluczył jednak reformy PAN.

13.04.2021

Uczelnie mają być przyjazne dla autystycznych studentów

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Opieka zdrowotna

Nawet co dziesiąta osoba z Zespołem Aspergera przejawia specjalne zdolności i może być wybitnym absolwentem i naukowcem - zauważa resort funduszy i polityki regionalnej. I dodaje, że często jednak na jej drodze stają trudności w odnalezieniu się w nowym środowisku. Dlatego 40 uczelni w całej Polsce wdroży program indywidualnego wsparcia dla studentów z ASD

09.04.2021

Minister nauki zapowiada zmiany w PAN

Szkolnictwo wyższe

Jest kilka koncepcji reformy Polskiej Akademii Nauk, zgłoszonych również przez samych członków PAN, i na pewno taka końcowa reforma musi zostać wypracowana, po to by wzmocnić PAN – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I dodał, że prace nad reformą PAN „ruszają w resorcie na dobre”. - Jestem przekonany, że w tym roku taka koncepcja zostanie wypracowana

09.04.2021

NIK krytycznie o kształceniu przez uczelnie zawodowe na Dolnym Śląsku

Szkolnictwo wyższe

Oferta edukacyjna dolnośląskich publicznych uczelni zawodowych nie uwzględnia wszystkich istotnych wymogów współczesnego rynku pracy. Uczelnie kształcą więc, ale nie w tych kierunkach, których potrzebują lokalni pracodawcy. Nie monitorują też odpowiednio losów swoich absolwentów. To najważniejsze ustalenia kontroli przeprowadzonej przez NIK na czterech dolnośląskich publicznych uczelniach zawodowych.

08.04.2021

RPO: Spis nie powinien zmuszać do pytania o PESEL współlokatora

Dla studenta RODO

Do formularza spisu powszechnego trzeba wpisać numery PESEL współlokatorów. Czasem to obcy sobie ludzie i nie chcą dzielić się danymi. Według rzecznika praw obywatelskich nikt nie powinien ich do tego zmuszać - niezależnie od łączących ich relacji lub ich braku.

07.04.2021

Przewrót kopernikański - rząd planuje powołanie nowej instytucji

Resort nauki planuje utworzenie Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej. Zajmie się m.in. wspieraniem badań naukowych oraz prowadzeniem programów stypendialnych. Nowa instytucja według projektu ustawy ma zacząć funkcjonować już w przyszłym roku. Jej elementem ma być też elitarna uczelnia prowadząca kształcenie w kilku ośrodkach akademickich.

07.04.2021

MEiN: Ewaluacja nie spowoduje masowej utraty uprawnień przez uczelnie

Szkolnictwo wyższe

Zapewniamy, że aktualnie obowiązujące zasady ewaluacji jakości działalności naukowej nie będą skutkować masową utratą uprawnień przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki - wyjaśnia resort. Podkreśla, że zmiany w wykazie czasopism nie mają wpływu na wyniki oceny w pozostałych kryteriach ewaluacji: efekty finansowe i wpływ społeczno-gospodarczy prowadzonej działalności naukowej.

02.04.2021

Resort nauki: Przy tworzeniu wykazów czasopism, nie trzeba pytać nikogo o zdanie

Szkolnictwo wyższe

Sporządzając wykaz punktowanych czasopism naukowych, organ nie jest ograniczony wyłącznie do projektu przedstawionego przez Komisję Ewaluacji Nauki – gdyby tak było, sporządzanie wykazu byłoby kompetencją komisji, a nie ministra - twierdzi w odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

02.04.2021

MEiN: 10 mln zł dla publicznych uczelni zawodowych

Koronawirus

Publiczne uczelnie zawodowe dostaną 10 mln zł wsparcia. Pieniądze są przeznaczone na poprawę jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Dofinansowanie ma być częścią projektu "Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości".

01.04.2021

Minister nauki broni ukaranej prof. Budzyńskiej

Szkolnictwo wyższe

Nauczyciel akademicki ma prawo do wyrażania swoich przekonań światopoglądowych, filozoficznych i religijnych w życiu publicznym - napisał we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, nawiązując do kary nałożonej na Uniwersytet Śląski na prof. Ewą Budzyńską. Minister podziękował też sygnatariuszom listu otwartego w obronie ukaranej.

30.03.2021

Ulga studencka czasem także po obronie pracy dyplomowej

Dla studenta

Zniżki w autobusie, kinie czy wybranych sklepach są adresowane do tych studentów, którzy okażą ważną legitymację studencką. Ten dokument nie musi być każdorazowo oddany w dniu obrony bronionej pracy. W niektórych przypadkach uprawniony może z niej korzystać dłużej.

30.03.2021

Absolwenci UJ i UW zwyciężyli w konkursie UOKiK na prace magisterskie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozstrzygnął konkurs na najlepszą pracę magisterską. W dziedzinie ochrony konkurencji zwyciężyła Anna Czuchryta, która napisała pracę „Standard dowodowy w prawie konkurencji Unii Europejskiej”. Autorzy prac otrzymają nagrody pieniężne - pula to 25 tys. zł.

30.03.2021

"Diamentowy Grant zakończony", kolejny program jesienią 2021

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Trwają prace koncepcyjne nad nowym programem naukowym skierowanym do studentów - ma zastąpić "Diamentowy Grant". Jak informuje wiceminister nauki, na razie trudno określić, jakie będą ostateczne wytyczne dotyczące tego programu. Planowany termin ogłoszenia naboru – jesień 2021 r.

29.03.2021

Na jaką pomoc materialną może liczyć student?

Stypendium socjalne, zapomoga, stypendium rektora to tylko niektóre ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która podjęła studia. Z przepisów wynika to, w jakich przypadkach student może uzyskać określone wsparcie oraz to, na jaki okres świadczenia te są przyznawane.

29.03.2021

Prof. Budzyńska ukarana naganą za homofobiczne wypowiedzi

Szkolnictwo wyższe

Skład orzekający Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozstrzygnął sprawę dr hab. Ewy Budzyńskiej. Chodziło o skargi studentów, którzy zarzucali wykładowczyni m.in. wypowiedzi homofobiczne i wyrażające dyskryminację wyznaniową.

26.03.2021

MS określiło wysokość opłaty za egzamin na aplikacje

Szkolnictwo wyższe

Ministerstwo Sprawiedliwości określiło stałą opłatę za egzamin wstępny na aplikacje prawnicze - w tym roku wyniesie ona 1125 zł. Opublikowano już rozporządzenia w tej sprawie. To kolejny raz, gdy kwotę za egzamin wstępny oderwano od wysokości płacy minimalnej.

24.03.2021

Od 1 kwietnia ruszy Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Prawnicy Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Powstanie z przekształcenia wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, która działa od 2018 r. Zadaniem przekształconej uczelni będzie - podobnie jak obecnie - szkolenie przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości, Od 1 października 2021 rusza na niej nowy kierunek - prawo.

24.03.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski