"Budżet bardzo ambitny, ale - też patrząc na liczby - rekordowy w wielu aspektach" - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej marszałek województwa Jerzy Leszczyński. W jego ocenie to "budżet dla rozwoju województwa, niezbędny by ten rozwój się dokonał, był trwały i realny".

Jak wynika z danych zaprezentowanych dziennikarzom, zaplanowane dochody mają wynieść 825,7 mln zł - w ostatnich latach nieco wyższe były tylko w 2014 roku. Wydatki mają sięgać blisko 980 mln zł - wyższych województwo podlaskie jeszcze nie miało. Oznacza to też rekordowo wysoki deficyt budżetowy, który ma być pokryty z kredytu.

Główna część wydatków to inwestycje drogowe, przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Marszałek Leszczyński przyznał, że pociąga to za sobą konieczność zabezpieczenia pieniędzy na wkłady własne, ale podkreślił, że jest to szansa dla województwa na poprawę sieci połączeń między Białymstokiem a miastami powiatowymi. Zwrócił też uwagę, że będzie to uzupełnienie inwestycji z budżetu państwa, takich jak modernizacja tras S8 i S61.

114 mln zł to planowane wydatki w placówkach służby zdrowia, za które odpowiada samorząd województwa. Trzecia pula największych wydatków, to kultura.

"Napięty, ale realny, bardzo proinwestycyjny, nastawiony przede wszystkim na drogi" - tak mówił o budżecie na 2018 rok skarbnik województwa Henryk Gryko. Odnosząc się do wysokości planowanego deficytu przyznał, że może to budzić emocje, ale - w jego ocenie - deficyt zrealizowany w stosunku do planowanego powinien być mniejszy.

Dodał, że obecne zadłużenie regionu jest niewielkie, a planowane na koniec roku na 194 mln zł będzie na poziomie bezpiecznym, przy którym te zobowiązania województwo może bez przeszkód regulować. "Na razie koszty obsługi długu nas nie bolą" - dodał Gryko.

Mówił, że wydatki inwestycyjne na drogi (te z dofinansowaniem unijnym) to 511 mln zł. "Tego w historii województwa jeszcze nie było" - przyznał skarbnik.

Największa obecnie inwestycja drogowa województwa podlaskiego, to trasa Markowszczyzna-Łapy, z obwodnicami kilku miejscowości. Budowa już trwa; w 2018 roku wydatki na nią to 105,5 mln zł (w praktyce prawie w całości to dofinansowanie unijne). 77 mln zł trzeba będzie przeznaczyć na drogę Zabłudów-Nowosady, zaś 73,7 mln zł na drogę Białystok-Supraśl.

Marszałek Leszczyński zwrócił uwagę, że wiele z tych inwestycji już rozpoczęto, a realizowane będą nie tylko w przyszłym roku, ale i następnych.

Pierwsze czytanie budżetu województwa podlaskiego zaplanowano na 27 listopada.(PAP)