Jednym z efektów podpisanego porozumienia ma być wypracowanie spójnego mechanizmu finansowania prac badawczo-rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego, a także zaktualizowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Kierownik Wydziału Innowacyjności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Małgorzata Rudnicka wyjaśniła w rozmowie z PAP, że w unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 bardzo dużo środków przeznaczono na innowacyjność. "Są one dostępne zarówno z poziomu krajowego - m.in. przy wdrażaniu ich będzie uczestniczył NCBR - i z poziomu regionalnych programów operacyjnych" - zaznaczyła.

"To niezwykle ważne, byśmy sprawdzili, jakie synergie można uzyskać przy współpracy" - podkreślił podpisując porozumienie dyrektor NCBR, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski. Przyznał, że chodzi m.in. o wybór najlepszych projektów i o konstruowanie najlepszych kierunków badań i programów na rzecz badań i rozwoju. Członek zarządu Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk dodał z kolei, że dzięki porozumieniu będzie można skuteczniej skoordynować działania na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw i przedsięwzięć.

"Chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, kiedy środki będą służyły dobrze wszystkim zainteresowanym stronom i unikniemy duplikowania badań tam, gdzie to niepotrzebne" - dodał w rozmowie z dziennikarzami Kurzydłowski. Zaznaczał także, że "województwo mazowieckie jest największym województwem w Polsce, jeśli chodzi o zasoby związane z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. To mniej więcej 1/3 potencjału naukowego całej Polski"

To nie pierwsze porozumienie NCBR z władzami województw, dokumenty o współpracy podpisało już kilka województw. "Mam nadzieję, że prędzej czy później inne województwa także do nas dołączą, ale nie będziemy nikogo przynaglali" - mówił dziennikarzom prof. Kurzydłowski. Wyjaśnił, że NCBR jako dysponent środków funkcjonuje na rynku funduszy unijnych dopiero od końca 2011 r. "A dopiero teraz, pod koniec 2014 r., można planować poważne wydatki z nowych pieniędzy, jakie do nas przyjdą. Dopiero teraz są okoliczności, by rozmawiać z partnerami, co wspólnie możemy zrobić" - wyjaśnił.

Małgorzata Rudnicka wyjaśniła, że zgodnie z założeniami nowej perspektywy finansowej UE, poszczególne regiony muszą opracować strategie na rzecz tzw. inteligentnych specjalizacji. Trzeba więc określić innowacyjne kierunki badawczo-rozwojowe, w których dane województwo ma szansę być liderem w kraju. W ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza zdefiniowano już cztery obszary inteligentnych specjalizacji. Są to: bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysoka jakość życia. "Planowane przyjęcie tej strategii nastąpić ma w pierwszym kwartale 2015 r." - poinformowała Rudnicka. (PAP)