Jak poinformował rzecznik prasowy Związku Województw RP Edgar Broyan, umowę o współpracy podpisali prezes związku, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Jacek Protas oraz prezes KIG, Andrzej Arendarski.

Rzecznik podkreślił, że podstawowym celem porozumienia jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich województw, które ma nastąpić dzięki wsparciu izby gospodarczej i polskich przedsiębiorstw.

„Obie strony zobowiązały się również, że będą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu polskiego i europejskiego prawa. Ma to poprawić pozycję polskich województw” - dodał Broyan.

Trzecim elementem współpracy będzie promowanie potencjału gospodarczego województw. W tym celu samorządowy związek będzie wspierać polskich przedsiębiorców na wybranych rynkach światowych.

Umowę zawarto podczas XVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP. Gośćmi spotkania w Karpaczu byli wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury i rozwoju Marcin Kubiak oraz ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce J.E.Yerik Utembajew.

„Ambasador mówił m.in. o szczegółach I Forum Regionów Polski i Kazachstanu, które we wrześniu w tym kraju współorganizuje nasz związek. W forum wezmą udział przedstawiciele wszystkich polskich województw” - powiedział Broyan.

Związek Województw RP powstał w 2002 r. i skupia wszystkie 16 województw samorządowych. Stowarzyszenie ma swoich przedstawicieli m.in. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów UE i Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

Krajowa Izba Gospodarcza jest niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych.(PAP)

ros/ mki/