NIK skontrolowała inwestycje w Polsce Wschodniej

Samorząd terytorialny

NIK sprawdziła realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Uwagi w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczyły oceny wniosków na dofinansowanie projektów, a w Ministerstwie...

06.04.2011

Gminy dostaną więcej pieniędzy na repatriantów

Samorząd terytorialny

Zachęcenie gmin do zapewniania repatriantom lokali mieszkalnych poprzez zmianę mechanizmu wypłacania z tego tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa (rezygnacja z instytucji dotacji celowej i...

06.04.2011

Łagodniejsze wymagania dla żłobków

Samorząd terytorialny

Z dniem 4 kwietnia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów...

04.04.2011

Szkolenia do opiekunów małych dzieci

Samorząd terytorialny

Z dniem 4 kwietnia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,...

04.04.2011

Nie utrudniaj życia NIK, to NIK nie utrudni życia tobie

Samorząd terytorialny

Uchylanie się bądź utrudnianie przeprowadzenia kontroli przez inspektorów Najwyższej Izby Kontroli może skończyć się nawet karą aresztu. Ustawodawca działania takie traktuje jako wykroczenie, nawet...

01.04.2011

Rusza Narodowy Spis Powszechny 2011

Samorząd terytorialny

Dziś rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań pierwszy taki spis po przystąpieniu Polski do UE, pierwszy wykorzystujący na taką skalę nowoczesne technologie (internet, hand-heldy)...

01.04.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski