W środę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mircu opublikowano obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta.

O mandat włodarza będą się ubiegali: gminny radny Robert Gralec, wójt w kadencji 2010-2014 i gminny radny Marek Kukiełka (członek PSL), przewodniczący rady gminy Mirosław Seweryn (członek PSL), pełniący obecnie funkcję wójta Dariusz Stachowicz (PiS), Mirosław Niewczas i Kamil Pliszka.

Wszyscy startują w wyborach z własnych komitetów wyborczych.

Wójt Bogusław Nowak zmarł 28 listopada ub.r. w wieku 58 lat po ciężkiej chorobie. Pełnił funkcję wójta od 1990 r., z przerwą na lata 2010-2014.

Stachowicz w ostatnim czasie pracował w gminie jako zastępca wójta. 21 grudnia odebrał z rąk wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek akt powołania do pełnienia funkcji wójta - został wyznaczony do pełnienia tej roli decyzją Prezesa Rady Ministrów.

Premier Beata Szydło wyznaczyła przedterminowe wybory wójta gminy Mirzec na niedzielę, 21 lutego.

Położoną w pow. starachowickim gminę Mirzec tworzy 10 sołectw, zamieszkiwanych przez 8,5 tys. osób.(PAP)