Jak powiedziała Pałka-Koruba we wtorek na konferencji prasowej w Kielcach, dzięki stworzeniu centrum usług wspólnych dla księgowości i spraw kadrowych inspekcji – m.in. wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego, sanepidu, urzędu ochrony zabytków – pojawią się oszczędności finansowe. Chodzi o uzyskanie ich także poprzez organizację wspólnych zamówień publicznych.

Koniec pierwszego półrocza 2012 roku to według wojewody realny termin uruchomienia wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego, czyli zastąpienia numerów alarmowych straży pożarnej, policji i ratownictwa medycznego jednym systemem. Według Pałki-Koruby, taki system musi od początku działać niezawodnie, dlatego prace nad jego uruchomieniem potrwają jeszcze około pół roku.

Cyfryzacja urzędu wojewódzkiego, czyli elektroniczny obieg dokumentów, to w opinii wojewody „jedyna droga do sprawniejszego zarządzania zasobami ludzkimi, dokumentacją i obszarami spraw, którymi zajmuje się administracja rządowa”. Oprócz trudności technicznych trzeba tu pokonać też przeszkody mentalne - przyznała wojewoda.

Bożentyna Pałka-Koruba zapowiedziała również, że zaproponuje wszystkim świętokrzyskim parlamentarzystom, a także eurodeputowanym, spotkania raz na kwartał. „Po to, żeby pewne sprawy dyskutować, rozwiązywać i lobbować w parlamencie” - wyjaśniła.

Rozwiązywaniu istotnych problemów regionalnych miałoby służyć powołanie "forum gospodarczego". Jego uczestnicy będą mogli dyskutować z wojewodą o tym, „jakimi sposobami i jakimi zasobami ludzkimi” można rozwiązać określone kwestie w województwie.

Wojewoda podkreśliła, że jej priorytetowe zadania w sferze organizacyjnej mają zapewnić oszczędności. „Będziemy szukać możliwości takiego przeorganizowania pracy urzędu, by spełniając swoją misję generował mniej kosztów” - zaznaczyła. (PAP)

 

mch/ mok/ jra/