To trzecia edycja budżetu partycypacyjnego, o którego wykorzystaniu decydowali torunianie. Zgodnie z uchwałą radnych do rozdziału było 1,98 mln zł (30 proc.) na zadania o charakterze ogólnomiejskim i 4,62 mln zł (70 proc.) - na zadania lokalne, czyli realizowane w 13 okręgach (osiedlach). Zróżnicowanie kwot przyznanych poszczególnym okręgom związane jest z ich powierzchnią i liczbą mieszańców.

Pomysły dotyczące projektów lokalnych mogli przedstawiać tylko mieszkańcy poszczególnych okręgów, a ogólnomiejskich - wszyscy. Ostatecznie pod głosowanie poddano 119 propozycji, z których zostały wybrane 53 zdania do realizacji.

W głosowaniu udział wzięło prawie 28 tys. mieszkańców, z których dwie trzecie wskazało preferowane projekty na kart papierowych, a jedna trzecia skorzystała z internetu.

Najwięcej wybrano projektów dotyczących sportu i rekreacji - 57 proc. Są to m.in.: osiedlowe parki sportowe, siłownie, boiska, place zabaw, placyki edukacyjne, alejki spacerowe. Na te zadania zostanie przeznaczone 66 proc. środków z budżetu.

Druga kategorię projektów stanowią przedsięwzięcia drogowe - 17 proc. Wśród pozostałych przedsięwzięć, które zostaną sfinansowane z budżetu są też festyny i świetlice osiedlowe, murale o tematyce patriotycznej i monitoring osiedlowy.

Na liście ogólnomiejskiej znalazło się pięć projektów m.in. murale o tematyce patriotycznej na szczytach bloków mieszkalnych (182 tys. zł), edukacyjny plac zabaw na terenach leśnych na Barbarce (65 tys. zł), remont i wyposażenia Hospicjum Światło (25,2 tys. zł).

Najwięcej projektów, które figurują na listach okręgowych, jest przewidzianych do realizacji na osiedlach: Czerniewice - osiem, Jakubskie-Mokre - siedem, Bydgoskie i Rubinkowo - po pięć.

Wśród przedsięwzięć osiedlowych są: ścieżka zdrowia na osiedlu Kaszczorek (191,9 tys. zł), przystosowanie Ogrodu Zoobotanicznego na osiedlu Bydgoskim do korzystania przez niewidomych (120 tys. zł), prowadzenie Osiedlowego Ośrodka Integracji Dzieci, Młodzieży i Seniorów na osiedlu Czerniewice (60 tys. zł).

Zgodnie z uchwałą rady miasta na zadania w ramach budżetu partycypacyjnego w danym roku przeznacza się 6 proc. podatku od nieruchomości uzyskanego dwa lata wcześniej, czyli przypadku przyszłorocznego budżetu w 2014 r. Budżet partycypacyjny na 2015 r. wynosi 6,58 mln zł (53 projekty), a w 2014 r. wynosił 6,44 mln zł (42 zadania). (PAP)