Z przedstawionego radzie sprawozdania wynika, że w ubiegłym roku do miejskiej kasy wpłynęło 11,9 mld zł - o 672,5 mln zł więcej niż rok wcześniej, a wydatki, które wyniosły 12,6 mld zł, były o 343,9 mln zł wyższe niż w 2011 r. Na inwestycje miasto wydało 2,2 mld zł.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w stołecznym ratuszu tuż przed rozpoczęciem sesji, Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że ubiegły rok był dla Warszawy rekordowy jeśli chodzi o pozyskane środki europejskie. Z funduszy UE stolica pozyskała ponad 1,1 mld zł - o 426,8 mln zł więcej niż rok wcześniej. Największe dofinansowanie uzyskano na budowę II linii metra - 783,1 mln zł, w tym 250 mln zł z tytułu zaliczki. Środki unijne pozyskano też m.in. na budowę trasy mostu północnego (90,2 mln zł), budowę ul. Nowolazurowej (72,3 mln zł) i modernizację Al. Jerozolimskich (68,3 mln zł).

Dochody miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosły 3,5 mld zł. Były o 85,2 mln zł wyższe niż rok wcześniej, ale o 61,5 mln zł niższe niż planowano. Z podatku od osób prawnych (CIT) stolica otrzymała 537,3 mln zł - o 47,2 mln zł mniej niż w 2011 r. i o 82,4 mln zł mniej niż planowano.

Ok. 757,5 mln zł do kasy miasta wpłynęło ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. To o 62,4 mln zł więcej niż rok wcześniej. Dochody z najmu i dzierżawy mienia wyniosły 613,2 mln zł i były o 15,5 mln zł wyższe niż w roku 2011. Ok. 402,7 mln zł to dochody z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości (spadek rok do roku o 8,2 mln zł), 232,3 mln zł - z podatku od czynności cywilnoprawnych (spadek o 153,7 mln zł).

Ponad 1 mld zł miasto uzyskało z podatku od nieruchomości (o 70,8 mln zł więcej niż w 2011 r.), a 255,2 mln zł - ze sprzedaży lokali i nieruchomości (o 70,6 mln zł więcej).

Z 12,6 mld zł wydatków 10,4 mld zł to wydatki bieżące. Na inwestycje miasto wydało 2,2 mld zł.

Najwięcej pieniędzy stolica wydała na transport i komunikację - w sumie 4,4 mld zł. Zakup usług przewozowych kosztował miasto blisko 2,3 mld zł. Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że kwota ta przewyższa wydatki pięciu kolejnych pod względem wielkości miast w Polsce, które łącznie wydały na ten cel niespełna 1,8 mld zł.

Kolejne pozycje na liście wydatków zajęły: edukacja - 2,7 mld zł oraz ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami - 1,4 mld zł. Na ochronę zdrowia i pomoc społeczną wydatkowano 970 mln zł, na zarządzanie strukturami samorządowymi - 859 mln zł, a na kulturę - 377 mln zł.

Na inwestycje miasto wydało w ubiegłym roku blisko 2,2 mld zł, z czego 1,6 mld na te z zakresu transportu i komunikacji.

Największe środki przeznaczono na sfinansowanie projektu i budowy II linii metra - 1,1 mld zł., budowę trasy mostu północnego - 167 mln zł i budowę ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do trasy Armii Krajowej - 116,5 mln zł.

W 2012 r. miasto finansowało też przebudowę i modernizację warszawskich szpitali - grochowskiego (18,1 mln zł), św. rodziny (15,2 mln zł), "Inflancka" (12,8 mln zł), św. Zofii (7 mln zł), bielańskiego (4,5 mln zł), czerniakowskiego (4,4 mln zł), praskiego (1,9 mln zł), wolskiego (1,6 mln zł) i Warszawskiego Szpitala dla Dzieci (1,5 mln zł).

Na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich stolica przeznaczyła w ubiegłym roku 15,2 mln zł.

Deficyt budżetu wyniósł w ubiegłym roku 671,7 mln zł; był niższy od planowanego o 53 proc.

Podczas konferencji Gronkiewicz-Waltz zaznaczyła, że zadłużenie miasta na koniec 2012 r. wyniosło blisko 5,7 mld zł, a relacja zadłużenia do dochodów wyniosła 47,7 proc. (ustawowy limit to 60 proc.), a to najniższy wskaźnik spośród dużych miast Polski.

W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum ws. odwołania Gronkiewicz-Waltz. Akcję zorganizowaną przez Warszawską Wspólnotę Samorządową poparł m.in. PiS. Prezydent powiedziała, że otrzymuje od mieszkańców wiele listów z poparciem. W czwartek prosiła ich o "cierpliwość i wyrozumiałość".

"Warszawa jest europejskim miastem i zmienia się tak szybko. A jak skończymy metro, to naprawdę zmieni się cała Praga, cała druga strona Wisły. (...) Chciałabym, aby warszawiacy wspierali mnie w tej zmianie oblicza Warszawy po to, żeby żyło się lepiej, a przede wszystkim wygodniej" - powiedziała.

Debata towarzysząca absolutorium trwa zwykle kilka godzin, jednak decyzja radnych wydaje się być przesądzona - rządząca Warszawą PO ma w radzie miasta 32 z 60 głosów.