Starosta jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora szkoły

Samorząd terytorialny

Starosta jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora szkoły i ma prawo wydać dyrektorowi szkoły polecenie jednakże przy podejmowaniu decyzji powinien mieć na względzie zapewnienie wysokiej jakości usług...

19.05.2017

Radnego można zatrudnić w jednostce organizacyjnej gminy

Samorząd terytorialny

Dopuszczalne jest zatrudnienie radnego na podstawie umowy cywilnoprawnej w jednostce organizacyjnej gminy w której pełni mandat, pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w urzędzie tej gminy i nie...

19.05.2017

W przedszkolu może zostać zatrudniony sekretarz

Samorząd terytorialny

Obowiązujące przepisy określają możliwość zatrudniania w szkołach pracowników na stanowisku sekretarza. Natomiast pod pojęciem sekretarza szkoły, należy rozumieć także sekretarza przedszkola, zgodnie...

17.05.2017

Pusty formularz cenowy jest równorzędny z brakiem oferty

Zamówienia publiczne

Wykonawca złożył ofertę z pustym formularzem cenowym, nie oferując ceny ani nie podając danych wykonawcy. Co powinien zrobić zamawiający w tej sytuacji? - pyta użytkownik programuLEX Zamówienia...

11.05.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski