Pytanie:
Gimnazjum zostaje włączone do szkoły podstawowej w związku z reformą. Jak należy postąpić z pracownikami niepedagogicznymi gimnazjum? Dodam, że wszyscy mają mieć zagwarantowane zatrudnienie.

Odpowiedź:
Dyrektor gimnazjum ma obowiązek poinformowania pracowników niepedagogicznych o zmianie pracodawcy.

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 236 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe –dalej p.w.u.p.o., z dniem włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej pracownicy niepedagogiczni, których stosunki pracy nie zostaną rozwiązane lub nie wygasną przed tym dniem, staną się pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, w terminie do dnia 15.05.2017 r., (jeśli włącznie gimnazjum do szkoły podstawowej nastąpi w dniu 1.09.2017 r.) ma obowiązek poinformowania na piśmie pracowników o zmianie pracodawcy. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (wyrok SN z 2.03.2005 r., I PK 271/04) przejście pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych do innej szkoły w związku z reformą oświaty, (gdy kontynuowane są zadania włączanej szkoły do innej jednostki oświatowej) następuje na podstawie art. 231 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy. W związku z tym pracownicy będą kontynuowali zatrudnienie w szkole podstawowej na dotychczasowych warunkach, w tym na obecnych stanowiskach i za dotychczasowym wynagrodzeniem, o ile ich umowy o pracę nie ulegną zmianie na podstawie porozumień zmieniających za ich zgodą (art. 29 § 4 k.p.), wypowiedzeń zmieniających bez ich zgody (art. 42 k.p.) lub nie zostaną przeniesieni na inne stanowiska na podstawie art. 230 ust. 2 p.w.u.p.o. w zw. z art. 23 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami