Warunki udziału w postępowaniu nie są obligatoryjne

Zamówienia publiczne

Czy w zamówieniach powyżej progów unijnych należy obowiązkowo postawić warunki udziału w postępowaniu? Czy wystarczy, że zamawiający sformułuje tylko warunki w zakresie braku podstaw do wykluczenia?...

13.06.2017

Prezes oddziału ZNP może być radnym

Samorząd terytorialny

Prezes oddziału ZNP może być radnym gminy lub powiatu (organu stanowiącego jednostki samorządy terytorialnego) oraz wykonywać wszelkie uprawnienia z tym związane, w tym głosować w sprawie uchwał...

12.06.2017

Zamawiający może płacić w ratach

Zamówienia publiczne

Czy można w przetargu zakupić sprzęt specjalistyczny, ustalając w warunkach płatności, że będzie ona rozłożona na np. 36 rat, a w przypadku, gdy zamawiający będzie miał taką możliwość to spłaci je...

11.06.2017

Numery porządkowe budynków ustala wójt

Samorząd terytorialny

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków:...

06.06.2017

Zamawiający poprawia błędną odpowiedź na pytanie o SIWZ

Zamówienia publiczne

Zamawiającemu zadano pytanie o wymagany parametr w trybie wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi, ale po jej opublikowaniu zorientował się, że odpowiedź ta jest błędna. Czy...

04.06.2017

Zmiana wynagrodzenia wójta będzie wymagała zmiany uchwały

Samorząd terytorialny

Ustalenie wynagrodzenia wójta należy do wyłącznej właściwości rady gminy, która ustala wynagrodzenie wójta w drodze uchwały. W konsekwencji zmiana wynagrodzenia wójta będzie wymagała zmiany uchwały....

30.05.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski