Spektakularna likwidacja jest złą decyzją. Bardziej oczekuję od rządu programu naprawczego dla gminy - mówił dziennikarzom w środę w Szczecinie Rzepa, który jest jednocześnie wicemarszałkiem zachodniopomorskim.

Przed kilkoma dniami wojewoda zachodniopomorski rozpoczął procedurę, która ma doprowadzić do konsolidacji dwóch gmin: Drawska Pomorskiego i Ostrowic. To skutek wysokiego zadłużenia Ostrowic; według wojewody gmina nie poradzi sobie z długami sama.

Liczące 2,5 tys. mieszańców Ostrowice są zadłużone na ponad 33 mln zł.

Rzepa podkreślił, że potrzebny jest w Polsce kompleksowy program ratowania zadłużonych gmin, szczególnie tych, znajdujących się w podobnej sytuacji jak Ostrowice. Przypomniał, że gmina leży na terenach popegeerowskich z wysokim wskaźnikiem bezrobocia, objętych programem Natura 2000. Takim gminom trudno jest rozwijać się gospodarczo - przekonywał.

Ideę konsolidacji gminy z sąsiednimi samorządami polityk PSL nazwał "rozmontowywaniem samorządu".

Rzepa jako przykład pomocy gminie podał ewentualne przejęcie przez spółkę samorządu wojewódzkiego Wodociągi Zachodniopomorskie zarządzania gminną siecią wodno-kanalizacyjną, co odciążyłoby budżet gminny. Podobnie samorząd województwa mógłby pomóc przy organizowaniu oświaty w Ostrowicach, czy wspomóc tamtejszych urzędników w staraniach o m.in. fundusze unijne - mówił.

Jak dodał wicemarszałek, PSL jest za zmianą zapisów Ustawy o finansach publicznych, tak by podniesiony został limit dopuszczalnego zadłużenia gmin w stosunku do jej dochodów.

Wojewoda zachodniopomorski zwrócił się w piątek za pośrednictwem resortu administracji do premier Ewy Kopacz, by upoważniła go do przedstawienia organom gminy Ostrowice zarzutów i wezwania ich do przedstawienia programu poprawy sytuacji. Jak wyjaśniał, jego pismo otwiera drogę do konsolidacji zadłużonej gminy z sąsiadującym Drawskiem Pomorskim, które będzie musiało "skonsumować długi Ostrowic".

Jeżeli wojewoda dostanie od premier upoważnienie, przedstawi organom gminy zarzuty i wezwie je do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji. Jeśli przedstawiony przez władze gminy program nie przyniesie spodziewanych efektów, w gminie może zostać wprowadzony zarząd komisaryczny, poprzedzający ewentualną konsolidację gmin.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego Agnieszka Muchla, w środę z radnymi i mieszkańcami gminy spotkał się wiceminister administracji Marek Wójcik. Wiceminister chciał na miejscu zapoznać się z sytuacją gminy i poznać opinie jej mieszkańców - dodała. Poinformowała, że Wójcik podzielił stanowisko wojewody Marka Tałasiewicza i zapowiedział, że dokument, który od niego otrzymał z akceptacją przekieruje do kancelarii premiera.

Wójt Ostrowic Wacław Micewski we wcześniejszych wypowiedziach dla mediów mówił, że zadłużenie gminy to efekt inwestycji, które miały zniwelować zapóźnienie cywilizacyjne. Gmina zaciągała także pożyczki w parabankach, bo - jak tłumaczył - nie było szans na zdobycie finansowania z innych źródeł. (PAP)