Na projekty ogólnomiejskie, które obejmą zasięgiem więcej niż jedno osiedle, przewidziano 1 mln zł. Natomiast na przedsięwzięcia służące mieszkańcom tylko jednej dzielnicy zarezerwowano 2 mln 300 tys. zł, czyli po 100 tys. zł na każde z olsztyńskich osiedli. W sumie na realizację pomysłów mieszkańców władze samorządowe Olsztyna przeznaczyły 3,3 mln zł, co stanowi 0,4 proc. przyszłorocznego budżetu miasta.

Rzecznik prasowa olsztyńskiego ratusza Aneta Szpaderska poinformowała PAP, że do budżetu obywatelskiego na przyszły rok złożono 193 wnioski, z czego 46 to tzw. wnioski ogólnomiejskie, a projektów osiedlowych wpłynęło 147.

"Złożone projekty zostaną teraz sprawdzone pod kątem formalnym przez właściwe ze względu na rodzaj zadania komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna. Będziemy sprawdzać m.in., czy są zgodne z prawem, czy dotyczą naszych, gminnych terenów, czy są zgodne z planami zagospodarowania i dokumentami planistycznymi" – poinformowała Szpaderska.

Dodała, że w przyszłym tygodniu na pierwszym posiedzeniu zbierze się zespół złożony m.in. z radnych, urzędników, działaczy rad osiedlowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zespół będzie opiniował zgłoszone do budżetu obywatelskiego wnioski. Mieszkańcy miasta będą mogli na nie głosować we wrześniu.

Lista projektów wybranych do sfinansowania zostanie ogłoszona 15 października. W tym roku organizatorzy wprowadzili możliwość głosowania przez internet, kupony można też przynosić - jak uprzednio - do wyznaczonych punktów.

Nowością jest obniżenie wieku uczestniczących głosowania, jak i zgłaszających swoje pomysły na inwestycje. Mogą to robić 15-latkowie, przed rokiem granicą był 16. rok życia.

To już druga edycja "Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego". W zeszłym roku na jego realizację samorząd przeznaczył 2,1 mln zł. Mieszkańcy wybrali wówczas spośród ponad 100 propozycji m.in.: pomysł rewitalizacji zabytkowego parku miejskiego w Jakubowie, urządzenia plaży miejskiej nad jeziorem Długim, a także remonty chodników, budowy placów zabaw czy siłowni pod chmurką.

Idea tzw. budżetu partycypacyjnego polega na zwiększeniu wpływu obywateli na decyzje samorządu i finanse miasta. Ma to podnieść zaufanie lokalnych społeczności do działań podejmowanych przez władze gmin.

Pomysł budżetu obywatelskiego powstał w brazylijskim mieście Porto Alegre jako inicjatywa oddolna mieszkańców. Został tam wprowadzony w latach 1991 i 1992, okazał się wielkim sukcesem. (PAP)