Park kulturowy to jedna z form ochrony krajobrazu kulturowego, określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pozwala ona na uporządkowanie przestrzeni m.in. poprzez ograniczenie nadmiaru elementów reklamowych i wyeksponowanie wyjątkowej architektury obszaru miasta, którego dotyczy.

 

Projekt uchwały powołującej park kulturowy na liczącym niemal 40 hektarów obszarze w centrum Poznania jest już gotowy. Znajdują się w nim zapisy regulujące umieszczanie na tym terenie reklam i szyldów, prowadzenie remontów czy funkcjonowanie sezonowych ogródków przy restauracjach. Nowe prawo pozwoli egzekwować przepisy od właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osób prowadzących na terenie Starego Miasta działalność gospodarczą.

 

„To prawo miejscowe da nam możliwość lepszej egzekucji przyjętych zasad, dotyczących estetyki tej przestrzeni i publicznej aktywności w niej. To jest coś, czego nam na pewno brakowało przez ostatnie lata” – podkreślił zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

 

Według proponowanych zasad na obszarze parku zabroniony będzie handel w bramach, podcieniach budynków i poza budynkami. Wyjątek stanowić będzie sprzedaż pamiątek i kwiatów w określonych miejscach na Starym Rynku, handel podczas imprez i na placu Wielkopolskim, gdzie znajduje się targowisko. Zabronione będzie wykorzystywanie jako nośników reklamowych obiektów małej architektury, urządzeń infrastruktury technicznej, czy elewacji budynków. Regulacją objęte zostaną m.in. także wszystkie szyldy.

 

Aby przybliżyć koncepcję Parku Kulturowego mieszkańcom Poznania i przedsiębiorcom, którzy prowadzą swoją działalność w obszarze Starego Rynku, władze miasta zaplanowały specjalne warsztaty, na których każdy będzie mógł samodzielnie zaprojektować Stare Miasto.

 

Zajęcia, prowadzone przez profesjonalnych grafików, „będą polegać na pracy nad konkretnymi elewacjami budynków i szukaniu dla nich nowego wizerunku. Będzie można zaprojektować nowe szyldy lub przekształcić istniejące - wszystko w oparciu o projektowane zapisy uchwały. Uczestnicy warsztatów w praktyce przekonają się, jakie możliwości oraz jakie ograniczenia wprowadzi uchwała o powołaniu Parku Kulturowego Stare Miasto” – zaznaczył Hubert Bugajny z biura prasowego urzędu miasta.

 

Bezpłatne warsztaty odbędą się 21 października w Galerii Miejskiej Arsenał na poznańskim Starym Rynku. Jak podkreśliła miejska konserwator zabytków Joanna Bielawska-Pałczyńska, „warsztaty to kolejny krok w procesie dialogu miasta z mieszkańcami na temat Parku Kulturowego, dlatego na spotkanie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. Zarówno seniorzy, jak i młodzi ludzie, aktywiści i przedsiębiorcy. Wszyscy, którzy chcą mieć wpływ na przyszłość miejsca, z którego codziennie korzystamy” – powiedziała.

We wtorek z kolei, w Urzędzie Miasta Poznania zaplanowane jest pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące wprowadzenia Parku Kulturowego.

 

Wcześniej podobne regulacje wprowadziły też inne polskie miasta, w tym m.in. Kraków, Łódź i Wrocław. (PAP)