"Sytuacja finansowa miasta jest dobra, można powiedzieć bardzo dobra" - powiedział Krupa.

Katowice mają ok. 301 tys. mieszkańców. Przyszłoroczne dochody Katowic zaplanowano na prawie 1,7 mld zł, a wydatki na ponad 1,8 mld zł. Planowany deficyt na 31 grudnia 2016 roku ustalono na kwotę ok. 115 mln zł.

Deficyt, jak powiedział Krupa, zostanie pokryty m.in. z wolnych środków. "Będzie pokryty z wolnych środków, które posiadamy na kontach, a więc nie będziemy zaciągali żadnych kredytów" - powiedział. "Póki co jest ten budżet na tyle stabilny, że nie potrzebujemy sięgać po środki zewnętrzne" - dodał.

Na wydatki majątkowe zaplanowano ok. 387 mln zł, z czego na inwestycje i zakupy inwestycyjne ok. 384 mln zł.

Jeden z największych projektów inwestycyjnych - ujęty w wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych - dotyczy budowy systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (węzłów: "Ligota", "Brynów Pętla", "Zawodzie", "Sądowa", "Piotrowice", "Podlesie"). Łącznie na ich budowę zaplanowano w przyszłorocznym budżecie ponad 73 mln zł.

Będą też realizowane, jak dodał Krupa, kolejne działania "związane z programem niskoemisyjnym, czyli programem gospodarki niskoemisyjnej, niskoenergetycznej". Łącznie, jak poinformował prezydent, realizowanych będzie 38 różnych działań na kwotę ok. 120 mln zł. Wśród tych projektów znalazła się m.in. poprawa efektywności energetycznej (bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej głównie w miejscach niebezpiecznych) m.in. poprzez montaż oświetlenia LED (ok. 17,6 mln zł).

Kolejnym dużym projektem inwestycyjnym - na kwotę prawie 55 mln zł - będzie rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z drogą krajową nr 86 (do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej).

Na kompleksową termomodernizację (docieplenie) budynków użyteczności publicznej w mieście, w tym m.in. szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej zaplanowano ponad 21 mln zł.

Inne duże zadania to m.in.: przebudowa strefy śródmiejskiej (dotyczy dróg gminnych) - ok. 10 mln zł, budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte - 8 mln zł, modernizacja budynków komunalnych (m.in. mieszkań) - ponad 7 mln zł, budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta - 7,8 mln zł.

Jak dodał Krupa "nie zmieni się" kwota przeznaczona na budżet obywatelski, pozostanie w wys. 20 mln zł.

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowali radni z koalicji Forum Samorządowe i Marcin Krupa oraz Prawa i Sprawiedliwości. "Miasto po raz pierwszy nie będzie brało kredytu. Oceniamy politykę prezydenta (Krupy) jako oszczędną i wyważoną" - powiedział PAP radny PiS Piotr Pietrasz.

Radny Platformy Obywatelskiej Witold Witkowicz powiedział, że radni PO "wstrzymali się od głosu".

"Najważniejszym zarzutem jest dla nas brak realnej polityki miejskiej oraz uświadomienie sobie przez obecne władze miasta m.in. problemów społecznych związanych z malejącą liczbą mieszkańców. Nie ma pomysłów, jak odwrócić ten negatywny trend" - powiedział radny Witkowicz. "Słabością jest też niechęć do rozwiązania kwestii dotyczącej pustostanów w śródmieściu, traktowanie sportu wyłącznie jako polityki promocyjnej miasta, czy niewyłonienie operatora Międzynarodowego Centrum Kongresowego" - wyliczał radny.(PAP)