Jak poinformowała rzeczniczka oddziału GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus, pierwszy przetarg obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe”.

Przetarg ten został podzielony na trzy odcinki. Zadanie „A” Lasy Janowskie - Zdziary (o długości ok. 9,3 km); zadanie "B" Zdziary - Rudnik nad Sanem (ok. 9 km); zadanie "C" Rudnik nad Sanem - Nisko Południe (6 km).

Rarus zaznaczyła, że zainteresowane inwestycją firmy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na całość lub dowolnie wybraną ilość odcinków realizacyjnych. „Wnioski firmy mogą składać do 30 października br.” - dodała.

Natomiast drugi przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ”. Przetarg także został podzielony na trzy odcinki realizacyjne: zadanie „A” Nisko Południe – Podgórze (o długości ok. 11,5 km); zadanie „B” Podgórze - Kamień (ok. 10,5 km); zadanie „C” Kamień - Sokołów Małopolski Północ (ok. 7,9 km). W tym przetargu również firmy mogą składać wnioski na całą inwestycję lub poszczególne odcinki. Mają na to czas do 26 października br.

Rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA zaznaczyła, że zadaniem wyłonionych w przetargach wykonawców będzie m.in. zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi, a także jej wybudowanie wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Rarus podkreśliła, że oba przetargi są dwuetapowe. „Oznacza to, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu, m.in. pod kątem posiadanego potencjału, zdolności ekonomicznej i finansowej” - powiedziała.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie trzech kryteriów: ceny, terminu realizacji i okresu gwarancji.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ - południe we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Odcinek Rzeszów-Lublin o długości ok. 157,5 km jest wpisany w rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Do tej pory na Podkarpaciu do ruchu oddano dwa odcinki S19: Stobierna - Rzeszów Wschód (7,5 km) oraz Rzeszów Zachód - Świlcza (4,4 km). Kolejne dwa odcinki są w budowie. (PAP)