„Wiemy, że jest wiele firm zainteresowanych współpracą po obu stronach granicy, stąd pomysł na zorganizowanie giełdy koopercyjnej” - powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

„Specyfiką naszego miasta jest to, że mamy silne małe przedsiębiorstwa, takich firm na 100 tys. mieszkańców jest najwięcej w Polsce. Podobna specyfika jest po stronie niemieckiej. Dlatego też tą giełdę kierujemy przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Poznajmy swoje możliwości i stwórzmy szansę na robienie wspólnych biznesów oraz projektów” - zapowiedział.

Jak dodał, wzorem do organizacji spotkania biznesowego polskich i niemieckich firm były spotkania kooperacyjne, które odbyły się w Szczecinie podczas Dni Skandynawskich w kwietniu br. „To był dla nas duży sukces gospodarczy, gdyż udało się nawiązać współpracę między wieloma podmiotami” - wyjaśnił.

Krzystek oczekuje, że wydarzenie to stanie się cyklicznym spotkaniem, które przekształci się w dni współpracy polsko-niemieckiej.

Prezes Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Marek Kubik zaznaczył, że parterami giełdy będą dwie izby gospodarcze: AHK Polsko-Niemiecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie oraz IHK Neubrandenburg.

„Zaprosiliśmy znaczących partnerów w świecie kooperacji gospodarczej, którzy mają wiedzę, jak inwestować w Niemczech i w Polsce. Reprezentanci tych instytucji będą mówić, jak pozyskać środki pomocowe, jak otworzyć swój biznes w Niemczech, czy w jaki sposób nawiązywać kontakty w Szczecinie, czy w obszarze metropolitarnym” - zaznaczył. W wydarzeniu wezmą udział m.in. przedstawiciele powiatu Vorpommern-Greifswald, w tym z Investor Center z Uckermark oraz Centrum Transferu i Technologii z Greifswaldu.

Podczas Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej odbędą się prelekcje przedstawicieli władz samorządów oraz instytucji, działających na rzecz wspierania współpracy gospodarczej oraz promocji regionu. „Zarejestrowani przedsiębiorcy będą mieli również szansę na osobisty i indywidualny kontakt z ekspertami, a także na nawiązanie kontaktów między sobą w poszczególnych branżach” - podkreślił Marek Kubik.

„Niemcy patrzą na Szczecin z optyki transgranicznej metropolii i chcieliby, by polskie miasto pełniło taką funkcję po stronie zachodniej” - powiedział konsul honorowy Republiki Federalnej Niemiec Bartłomiej Sochański. Jak dodał, uczestnictwo w spotkaniu w Szczecinie potwierdzała konsul generalny Cornelia Pieper. (PAP)