Uznanie administracyjne nie oznacza dowolności

Samorząd terytorialny

O ile działanie w ramach uznania administracyjnego nakłada na organ obowiązek wyważenia interesu społecznego z indywidualnym interesem strony, to jednak organ nie jest uprawniony do rozstrzygania na...

09.05.2013

Gmina może udzielić dotacji tylko uprawnionym podmiotom

Samorząd terytorialny

Pobranie i wydatkowanie środków z dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej prowadzonych przez osoby fizyczne na mocy umów zawartych po dniu 1 maja 2004 r. stanowi pobranie dotacji w nadmiernej...

08.05.2013

Dom wsparcia dla osób bezdomnych nie zapewnia zameldowania

Samorząd terytorialny

Miejsce w schronisku, czy noclegowni z założenia ma umożliwić tylko przeczekanie do chwili, gdy pomoc taka będzie zbędna ze względu na poprawę sytuacji życiowej danej osoby, ewentualnie do czasu, gdy...

07.05.2013
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski