Nie każda wada postępowania prowadzi do jego unieważnienia

Zamówienia publiczne

Zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli jest ono obarczone wadą, której nie da się usunąć i która nie pozwala na zawarcie umowy - podkreśla Krajowa Izba...

02.12.2013

Rażąco niska cena a wyjaśnienia wykonawcy

Zamówienia publiczne

Jeżeli zamawiający nadal posiada wątpliwości po złożeniu wyjaśnień przez wykonawcę co do zaoferowanej przez niego ceny, powinien żądać dalszych wyjaśnień - podkreśla UZP.

29.11.2013

Nie każda bezczynności stanowi rażące naruszenie prawa

Samorząd terytorialny

Każda bezczynność lub przewlekłość postępowania jest naruszeniem prawa. Nie można jednak przyjąć, że w każdej bezczynności lub przewlekłości postępowania mamy do czynienia z rażącym naruszeniem prawa...

29.11.2013

Koniec procesu ws. portalu Wrota Podkarpackie

Samorząd terytorialny

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie w środę zakończył się proces trzech b. pracowników podkarpackiego urzędu marszałkowskiego, oskarżonych o niedopełnienie obowiązków i poświadczenie nieprawdy przy...

27.11.2013

NSA: liczy się dzień wydania decyzji, a nie jej doręczenia

Samorząd terytorialny

Urząd może się spóźnić z doręczeniem decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej, bo liczy się data, kiedy decyzja została podpisana, a nie kiedy trafiła do właściciela gruntu - orzekł w poniedziałek w...

26.11.2013

Zamawiający kupuje to, co dla niego najlepsze

Zamówienia publiczne

Przetarg jest organizowany w celu wyboru oferty najkorzystniejszej dla instytucji zamawiającej, a nie najlepszej w świetle obiektywnych kryteriów. Decydujące znaczenie ma treść zapisów zawartych w...

25.11.2013

SN o cesji praw do warszawskich gruntów i kamienic

Samorząd terytorialny

Sąd Najwyższy zakwestionował w piątek cesję prawa do odszkodowania za warszawską kamienicę przy ul. Hożej 25, odebraną dekretem z 1945 r. Dlatego nie odpowiedział, czy jej właścicielki mogły przelać...

25.11.2013

Wykonawca udowadnia, że cena nie jest rażąco niska

Zamówienia publiczne

Ciężar udowodnienia zamawiającemu, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, spoczywa w całości na wykonawcy, który taką cenę zaoferował i został wezwany do złożenia wyjaśnień w tym zakresie -...

24.11.2013
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski