TK: wysokość opłaty od skargi nie narusza prawa do sądu

Zamówienia publiczne

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wysokość opłaty sądowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, nie stanowi naruszenia konstytucyjnego prawa do sądu. Przepis określający wysokość opłaty...

14.01.2014

Szerszy zakres sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Zamówienia publiczne

Zamawiający mają czas do 1 marca danego roku na przesłanie do UZP rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, które aktualnie ma szerszy zakres niż w poprzednim stanie prawnym. Zamawiający będą...

12.01.2014

WSA: sołectwo może być utworzone także w mieście

Samorząd terytorialny

Sołectwo historycznie jest formą samorządu mieszkańców wsi, gdyż jego organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie. Mimo to jednak, nie można stwierdzić, że sołectwa nie mogą być tworzone na...

03.01.2014

Zakres uzasadnienia wyznacza sam zamawiający

Zamówienia publiczne

Przepisy p.z.p nie określają zakresu informacji, jakie powinny znaleść się w treści uzasadnienia decyzji zamawiającego o unieważnieniu postępowania - podkreśla KIO.

31.12.2013
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski