Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 16 grudnia 2013 r. podtrzymała decyzję Centrum Zakupów dla Sądownictwa w sprawie wygranego przez Polską Grupę Pocztową przetargu na obsługę korespondencji sądów i prokurator. W ogłoszonym wyroku KIO oddaliła odwołanie Poczty Polskiej i potwierdziła, że PGP spełnia wszystkie kryteria konieczne do realizacji kontraktu.


Izba podkreśliła, że żaden sąd i prokuratura w Polsce nie może domagać się, by dowód nadania przesyłek poleconych nadawanych przez sądy lub prokuratury, był wystawiany z mocą urzędową stempla pocztowego, o której mowa w art. 17 Prawa pocztowego. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniem Centrum Zakupowego dla Sądownictwa wystarczającym jest, że PGP ma zagwarantowaną możliwość wykonywania zamówienia w oparciu o wymaganą sieć ponad 7000 placówek pocztowych, począwszy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.

Jak podkreśla dr Rafał Zgorzelski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (OZPNOP), nieprawdą jest, jakoby Poczta Polska była dziś jedynym podmiotem mogącym realizować tak skomplikowane zlecenia jak obsługa polskiego wymiaru sprawiedliwości. Operatorzy prywatni mogą z powodzeniem realizować ten kontrakt, w dodatku zdecydowanie, co pokazuje praktyka, po niższej cenie. Nieprawdą jest też, jakoby tylko Poczta Polska dysponowała odpowiedniej gęstości siecią pocztową. Operatorzy prywatni dysponują wymaganą przez sądy i prokuratury siecią placówek pocztowych, wspomaganą dodatkowo przez infrastrukturę nowoczesnych awizomatów pocztowych.

- Stanowczo sprzeciwiamy się nieuczciwej konkurencji na rynku pocztowym! Poczta Polska od lat korzystała z dodatkowych przywilejów i używa wszelkich formalnych sposobów, by wypychać prywatnych operatorów z realnej konkurencji. Bardzo żałujemy, że Poczta Polska nie konkuruje uczciwie – jakością usług i ceną. Podważanie wiarygodności konkurenta to przysłowiowe „chwytanie się brzytwy”, gdy zawiodły argumenty merytoryczne, a wyrok KIO jest miażdżący: przecież w absolutnie wszystkich obszarach Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Poczty Polskiej. Poczta Polska powinna przede wszystkim skoncentrować się na zwiększaniu efektywności i w ten sposób konkurować uczciwie na rynku. Zamykanie rynku doprowadzi wyłącznie do spadków przychodów Poczty Polskiej, zwolnień i redukcji roli tej organizacji, bo coraz więcej zleceń będzie trafiać do operatorów alternatywnych, którzy są efektywniejsi i tańsi. Liberalizacja stała się faktem i będzie postępować. Zamiast próbować ją powstrzymać, należy otworzyć się na współpracę z alternatywnymi operatorami, udostępniać infrastrukturę i w ten sposób pomnażać swoje przychody. Poza tym, taka współpraca byłaby korzystna dla milionów obywateli, a także samej Poczty Polskiej. Dziś wyciągamy do Poczty Polskiej rękę – chodźcie z nami budować wielki rynek usług pocztowych! – mówi Zgorzelski.

Zgodnie z decyzją Centrum Zakupów Instytucja Gospodarki Budżetowej z dnia 22 listopada 2013 r., Polska Grupa Pocztowa złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na obsługę korespondencji sądów powszechnych i prokuratur. Dwuletni kontrakt, który wejdzie w życie od stycznia 2014 r. jest warty ok. 500 mln złotych. PGP złożyła ofertę niższą o ponad 84 mln zł od Poczty Polskiej.

Również o tym:
Nowy operator dostarczy przesyłki sądowe
Podpisano umowę ws. doręczania przesyłek sądowych