Polska Grupa Pocztowa  złożyła ofertę na dostarczanie przesyłek pocztowych dla całego wymiaru sprawiedliwości o 84 miliony tańszą, niż dotychczasowy dostarczyciel usług Poczta Polska. Cały dwuletni kontrakt, który wejdzie w życie w styczniu 2014 r. jest warty ok. 500 milionów złotych.

Dzięki wspólnym wysiłkom Prokuratora Generalnego i Ministerstwa Sprawiedliwości, a w konsekwencji  skumulowaniu zakupów przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa, budżet państwa poprzez zawarcie przedmiotowej umowy oszczędzi ponad 84 miliony złotych.

Zamówienie będzie realizowane przez Polską Grupę Pocztową w latach 2014-2015 za pośrednictwem ponad siedmiu tysięcy placówek pocztowych, wspomaganych systemem nowoczesnych awizomatów pocztowych.

Podpisanie umowy było możliwe dzięki decyzji Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 grudnia 2013 r. podtrzymującej decyzję Centrum Zakupów dla Sądownictwa w sprawie wygranego przez Polską Grupę Pocztową przetargu na obsługę korespondencji sądów i prokuratur. W ogłoszonym wyroku KIO oddaliła odwołanie Poczty Polskiej i potwierdziła, że PGP spełnia wszystkie kryteria do realizacji kontraktu.

Pisaliśmy o tym:
KIO: Polska Grupa Pocztowa dostarczy przesyłki sądowe
Poczta zapowiada niezbędne działania ws. kontraktu sądowego