Wykonawca udowadnia, że cena nie jest rażąco niska

Zamówienia publiczne

Ciężar udowodnienia zamawiającemu, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, spoczywa w całości na wykonawcy, który taką cenę zaoferował i został wezwany do złożenia wyjaśnień w tym zakresie -...

24.11.2013

Oferta niezgodna ze specyfikacją wypada z gry

Zamówienia publiczne

Niezgodność oferty z treścią SIWZ, stanowiąca podstawę odrzucenia oferty, zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada między innymi pod względem przedmiotu zamówienia lub...

22.11.2013

Warmińsko-Mazurska gmina rozda komputery najuboższym

Samorząd terytorialny

Najubożsi uczniowie, niepełnosprawni i osoby w wieku 50 plus z gminy Ełk dostaną komputery; gmina zapewni im też dostęp do internetu - poinformował PAP wójt Antoni Polkowski. Na zakup komputerów...

20.11.2013

Starosta nie ocenia stanu zdrowia kierowcy

Samorząd terytorialny

Zarówno organy orzekające w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, jak i kontrolujący je sąd administracyjny związane są orzeczeniem lekarskim i nie mogą poddawać ocenie...

15.11.2013
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski