Prezydent miasta orzekł o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa pod budowę trasy nad rzeką. Na mocy decyzji wojewody decyzja o wywłaszczeniu została uznana za nieważną w części orzekającej o ustaleniu odszkodowania za zajęte działki. W związku z tym przeprowadzono od nowa postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia należnego odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Prezydent miasta wydając nową decyzję ustalającą odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości przypisał odpowiedzialność odszkodowawczą również marszałkowi województwa oraz gminie.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Budownictwo>>>