Radny nie może być zmuszany do spotkania z wyborcami

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie może stosować wobec radnych środków restrykcyjnych w postaci upomnienia, w przypadku nieprzestrzegania przez nich terminów spotkań z wyborcami orzekł WSA w Kielcach.

15.10.2013

NSA: władze Krakowa źle przyznawały abonamenty postojowe

Samorząd terytorialny

Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował we wtorek zasady przyznawania abonamentów postojowych w Krakowie. Orzekł, że rada miasta dyskryminowała współwłaścicieli aut oraz osoby zameldowane na...

09.10.2013