NSA: organ nadzoru nie jest ograniczony żadnym terminem

Samorząd terytorialny

Upływ terminu do wydania przez radę uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego nie zamyka drogi do wydania przez organ nadzoru zarządzenia zastępczego uznał NSA w wyroku z 3 grudnia 2013 r.

22.01.2014

WSA: prawidłowość awizowania można reklamować

Samorząd terytorialny

Podważanie prawidłowości awizowania przesyłki doręczonej przez pocztę w postępowaniu administracyjnym wymaga przeprowadzenia procedury reklamacyjnej uznał WSA w Białymstoku.

21.01.2014

Zamawiający może sam zdecydować czy tajemnica istnieje

Zamówienia publiczne

Nie ma obowiązku wzywania wykonawcy do wyjaśnień, jeśli zamawiający jest w stanie samodzielnie stwierdzić, że tajemnica przedsiębiorstwa nie istnieje - podkreśla Krajowa Izba Odwoławcza.

20.01.2014

TK: wysokość opłaty od skargi nie narusza prawa do sądu

Zamówienia publiczne

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wysokość opłaty sądowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, nie stanowi naruszenia konstytucyjnego prawa do sądu. Przepis określający wysokość opłaty...

14.01.2014

Szerszy zakres sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Zamówienia publiczne

Zamawiający mają czas do 1 marca danego roku na przesłanie do UZP rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, które aktualnie ma szerszy zakres niż w poprzednim stanie prawnym. Zamawiający będą...

12.01.2014

WSA: sołectwo może być utworzone także w mieście

Samorząd terytorialny

Sołectwo historycznie jest formą samorządu mieszkańców wsi, gdyż jego organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie. Mimo to jednak, nie można stwierdzić, że sołectwa nie mogą być tworzone na...

03.01.2014
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski