Dofinansnowanie, o które mogą starać się samorządy, może być przeznaczone na budowę lub modernizację placów zabaw oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Oczoś łączna kwota dofinansowania w ramach czwartej edycji "Radosnej szkoły" w województwie podkarpackim to ponad 4,3 mln zł. W pierwszym naborze złożono 62 wnioski.

"Wnioski złożyły zarówno większe miasta, jak i małe gminy wiejskie. Premiowane były zwłaszcza te samorządy, na terenie których do tej pory nie było miejsc zabaw dla dzieci" - powiedziała Oczoś.

Po zatwierdzeniu listy przez wojewodę podkarpackiego Małgorzatę Chomycz-Śmigielską sześć gmin zrezygnowało z udziału w projekcie, głównie ze względu na brak tzw. wkładu własnego. Dlatego został ogłoszony dodatkowy nabór.

Wśród zatwierdzonych wniosków, które pozostały, jest około 40 nowych placów zabaw w regionie; pozostałe dotyczą modernizacji już istniejących miejsc zabaw i zakupu pomocy dydaktycznych.

„Radosna Szkoła” to rządowy program wsparcia dla jednostek prowadzących szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia. Ma on pomóc w tworzeniu odpowiednich warunków aktywności ruchowej dla najmłodszych uczniów. W tym roku na realizację tego programu przeznaczono 488 mln zł.

Wzory wniosków zamieszczono na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl, w zakładce Finanse na edukację/Radosna szkoła.(PAP)

api/ hes/