W dialogu technicznym uczestniczą firmy: Aselsan z Turcji, Diehl BGT Defence z Niemiec, IAI Systems Missiles And Space Group z Izraela, norweska Konsberg Defence&Aerospace, francuski oddział europejskiej grupy MBDA, amerykańsko-niemiecko-włoskie konsorcjum MEADS International, Konsorcjum PGZ – jego liderem jest Polska Grupa Zbrojeniowa, Rafael Advanced Defense Systems z Izraela i europejska grupa Thales.

W tym tygodniu, jak dowiedziała się PAP od uczestników dialogu, odbyły się spotkania z przedstawicielami MEADS i MBDA.

MON przeprowadzi dialog techniczny ws. zakupu systemów przeciwlotniczych >>

Dialog techniczny, który ma dać MON wiedzę o możliwych rozwiązaniach, jest elementem fazy analityczno-koncepcyjnej. Zakończenie tej fazy IU planuje do końca br. Według ppłk Ossolińskiej umożliwi to uruchomienie postępowania związanego z pozyskaniem zestawów "Narew" na początku 2016 r. Zgodnie z przewidywaniami podpisanie umowy na dostawę będzie możliwe na przełomie 2016 i 2017 r.

Zainteresowani mogli zgłaszać się do Inspektoratu do połowy grudnia 2014 r., zakończenie dialogu technicznego jest planowane na 12 marca.

Modernizacja obrony powietrznej, w tym wyposażenie polskiej armii w broń zdolną zwalczać rakiety, to priorytet programu rozwoju sił zbrojnych. Trwa postępowanie „Wisła” mające jeszcze w tym roku wyłonić dostawcę zestawów średniego zasięgu. Program „Narew” zakłada wyposażenie polskiej armii w zestawy zdolne zwalczać samoloty, śmigłowce i pociski rakietowe w zasięgu 25 km. Docelowo, po roku 2022, wojsko ma otrzymać 19 baterii systemu „Narew”. (PAP)