Inicjatorzy referendum ocenili, że działalność straży miejskiej nie spełnia oczekiwań mieszkańców, a jej utrzymanie jest zbyt kosztowne. Pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum podpisało się ponad 3 tys. osób. Na środowej sesji Rady Miasta większość radnych poparła ten wniosek.

"Cieszę się, że obywatele miasta będą mogli w głosowaniu wyrazić swoje zdanie, co do dalszego funkcjonowania tej formacji. W naszej ocenie jest ona zbędna" – powiedział PAP pełnomocnik grupy referendalnej Dariusz Rozborski.

Sekretarz miasta Anna Empel poinformowała PAP, że jeśli wojewoda warmińsko-mazurski nie uchyli uchwały iławskiej rady miasta, to referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej odbędzie się 24 marca.

Aby referendum było ważne, musi w nim uczestniczyć 30 proc. uprawionych do głosowania mieszkańców Iławy. Jeśli ponad połowa z nich zagłosuje na tak, to samorząd będzie musiał rozwiązać straż miejską.

Wniosek o zwołanie referendum wzbudził w iławskim magistracie wątpliwości natury prawnej. Zgodnie z nim przedmiotem głosowania ma być "likwidacja straży miejskiej w styczniu", co nie będzie możliwe z przyczyn formalnych. Dlatego specjalna komisja – powołana do weryfikacji wniosku – rekomendowała Radzie Miasta jego odrzucenie.

"Musieliśmy rozstrzygnąć, czy dać posłuch wątpliwościom prawnym, czy uszanować inicjatywę obywatelską. Większość radnych uznała, że trzeba pozwolić mieszkańcom, aby wypowiedzieli się w głosowaniu" - ocenił w rozmowie z PAP przewodniczący Rady Miasta Iławy Roman Groszkowski.

Iławska straż miejska istnieje od 21 lat. Zatrudnia siedem osób. Na ich utrzymanie gmina przeznacza każdego roku blisko 500 tys. zł. Tylko w ub. roku strażnicy podjęli blisko 1,5 tys. interwencji. Wystawili 364 mandaty na łączną kwotę 33 tys. zł i skierowali do sądu 43 wnioski o ukaranie za różnego rodzaju wykroczenia.

Iława nie jest pierwszym miastem, w którym podjęto próbę likwidacji straży miejskiej. Podobne inicjatywy referendalne organizowano m.in. w Rybniku, Bydgoszczy i Żywcu. Na początku lutego takie referendum odbyło się w Pszczynie na Śląsku. Z powodu zbyt niskiej frekwencji było ono nieważne. 

mbo/ mok/ bk/