31 marca przypada 650-lecie nadania Lanckoronie praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego.

„Lanckorona przez większość swego istnienia była miastem. Gdyby wynik konsultacji był pozytywny i mieszkańcy wykazali zainteresowanie inicjatywą, rada gminy będzie mogła wystąpić o ponowne nadanie praw miejskich. Dotyczyłoby to tylko samej Lanckorony, bez okolicznych sołectw. Funkcjonowalibyśmy jako miasto i gmina” – powiedziała sekretarz Florek.

Prawa miejskie nadaje Rada Ministrów. Aby uruchomić procedurę, rada gminy występuje z wnioskiem do MSWiA za pośrednictwem wojewody, który opiniuje dokument. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, podstawowe dane statystyczne, szacunkowy koszt wprowadzenia zmian, wynik konsultacji z mieszkańcami, a także rys historyczny miejscowości i informacje o zabytkach oraz strukturze zatrudnienia.

Florek powiedziała, że miejscowość spełnia kryteria uzyskania praw miejskich. Lanckorona liczy ponad 2 tys. mieszkańców. Zdecydowana większość zatrudniona jest poza rolnictwem. „W samej Lanckoronie mieszkańcy właściwie nigdy nie utrzymywali się z rolnictwa. Gmina ma charakter turystyczny, rekreacyjny. Zawsze mówiło się +letnisko Lanckorona+” – zaznaczyła.

Istnieją także tzw. czynniki miastotwórcze. „Do dziś zachował się unikatowy w skali kraju małomiasteczkowy układ urbanistyczny. Mamy też herb” – dodała sekretarz.

Lanckorona była w przeszłości jednym z ważniejszych miast w Małopolsce. W 1361 r. król Kazimierz Wielki zezwolił na lokację miasta. Ostatecznie doszło do niej na prawie magdeburskim 31 marca 1366 r. Monarcha wybudował w Lanckoronie zamek, który strzegł granicy ze Śląskiem i drogi do Krakowa. W 1410 r. za panowania Władysława Jagiełły miasto stało się siedzibą starostwa.

Podczas konfederacji barskiej Lanckorona poniosła duże straty. W 1768 r. konfederaci opanowali zamek. Trzy lata później został on oblężony. Konfederaci poddali się w czerwcu 1772 r. Doprowadziło to do zniszczenia zamku i miasta, które już nigdy nie odzyskało dawnej świetności. (PAP)