Sesja odbyła się 14 grudnia. Radni przyjęli wówczas rezolucję, w której zaapelowali do minister edukacji Anny Zalewskiej o odstąpienie w tym roku od reformy systemu szkolnego i przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych: z rodzicami, nauczycielami, samorządami oraz o gruntowne przeanalizowanie kosztów zmian, w szczególności poniesionych przez samorządy lokalne.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 17 radnych, przeciw było 16, trzech wstrzymało się od głosu, a jedna osoba, choć obecna, nie brała udziału w głosowaniu. Radni PiS złożyli votum separatum.

Postępowanie w sprawie oceny legalności rezolucji wszczął wojewoda małopolski Józef Pilch. Na razie nie zapadało jeszcze rozstrzygnięcie. Tymczasem do Komisji Dyscyplinarnej rady miasta wpłynęło pismo kurator oświaty.

Wniosła ona o podjęcie wobec przewodniczącego rady miasta Bogusława Kośmidera "czynności przewidzianych prawem". Jak napisała Barbara Nowak w zawiadomieniu, nakazał on dyrektor kancelarii rady miasta rozesłanie do wszystkich szkół "informacji o partyjnym projekcie rezolucji żądającej zaniechania reformy oświaty".

Kurator zarzuca Kośmiderowi: wykorzystanie funkcji przewodniczącego do "bezprawnego wpływania na przebieg prac Rady Miasta poprzez mobilizowanie społeczności szkolnej do jednostronnego zaangażowania się po stronie przeciwników reformy oświaty", naruszenie kompetencji wynikających ze statutu miasta i dezorganizację prac rady miasta, która podczas obrad dotyczących sieci szkół "musiała się skupić na rezolucji niezwiązanej z ich przedmiotem".

"Nie działałem z pobudek politycznych" - mówił dziennikarzom Kośmider. "Moim obowiązkiem jest zwołanie sesji na wniosek radnych i powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych" – dodał. Jak zaznaczył, informacja o nadzwyczajnej sesji nie została wysłana bezpośrednio do szkół, ale do Wydziału Edukacji z prośbą o rozesłanie do placówek. "Gdyby oni widzieli w tym coś złego, nie wysłaliby tej informacji do szkół" – mówił.

Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta Krakowa Teodozja Maliszewska (PO) powiedziała dziennikarzom, że komisja się zbierze, ale zajmuje się ona nieetycznym zachowaniem radnych wobec siebie. "Nie rozpatrujemy skarg mieszkańców ani urzędników na radnych" – mówiła Maliszewska. "Zgodnie ze statutem miasta osoby z zewnątrz nie mogą składać wniosków do tej komisji. To taki sąd honorowy radnych" – mówił wiceprzewodniczący rady miasta Dominik Jaśkowiec, dlatego - jego zdaniem - z powodów formalnych zgłoszenie kurator nie powinno być rozpatrywane.

Radni PiS jeszcze podczas nadzwyczajnej sesji złożyli wniosek o odwołanie Kośmidera z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Dyskusja na ten temat miała się odbyć w środę, ale punkt ten został wycofany z porządku obrad. "Rozpoczęliśmy proces rozmów między klubami o rekonstrukcji prezydium rady miasta, dotyczy to m.in wiceprzewodniczących. Chcemy równowagi między największe klubami" – mówił dziennikarzom szef klubu PiS Włodzimierz Pietrus. Rozmowy mają potrwać około miesiąca, ale jak powiedział Pietrus, nie oznacza to, że PiS wycofuje wniosek o odwołanie Kośmidera.(PAP)

 

Polecamy książkę
Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł