W piśmie wskazano, że wieczorem oraz w nocy z czwartku na piątek nad Polską przejdzie front niżowy, któremu towarzyszyć będą opady nawalne i wiatry osiągające w porywach 100-115 km/h.

Wojewoda zwrócił się o sprawdzenie stanu budynków i dokonanie dodatkowych zabezpieczeń, szczególnie tam, gdzie szkody wyrządziły sierpniowe nawałnice. Poprosił też o zapewnienie pełnej dyspozycyjności pracowników administracji samorządowej, zwłaszcza odpowiedzialnych za zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz dostępności magazynów OC i zarządzania kryzysowego.

Samorządowców poproszono też o możliwość udostępnienia pomieszczeń i budynków użyteczności publicznej na potrzeby czasowej ewakuacji osób poszkodowanych, a także zapewnienie zapasów wody pitnej, przenośnych źródeł światła i zasilania telefonów komórkowych oraz zatankowanie pojazdów.

Na wypadek zakłóceń łączności telefonicznej i radiowej zalecono, w sytuacjach szczególnych, skorzystanie z systemów łączności policji, straży pożarnej i zespołów ratownictwa medycznego.

Komunikat wojewody został skierowany do starostów, burmistrzów, wójtów i sołtysów powiatów: tucholskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, żnińskiego, mogileńskiego, bydgoskiego, inowrocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, włocławskiego, lipnowskiego, a także do prezydenta Włocławka.

Według komunikatów Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w czwartek wieczorem przewidywane są silne wiatry od 35 do 45 km/h, a w porywach 85 km/h z północnego-zachodu. Prognozowane są także opady do 20 do 30 mm, a lokalnie do 40 mm. Najsilniejsze opady mają wystąpić w czwartek od godziny 18 do północy.

Województwo kujawsko-pomorskie, obok Pomorza i Wielkopolski, najbardziej ucierpiało wskutek nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia. (PAP)