Chodzi o zaprojektowane już przebudowy skrzyżowań dróg krajowych nr 86 i 81 w dzielnicy Giszowiec oraz drogi 81 i ul. Armii Krajowej na skraju dzielnicy Piotrowice. Oba należą do najbardziej obciążonych w konurbacji katowickiej oraz w skali całego kraju.

W przetargu dotyczącym budowy bezkolizyjnego węzła w Giszowcu i poszerzenia na tym odcinku trasy nr 86 samorząd otworzył oferty w piątek. Spłynęło ich osiem – najtańszą, na 233,1 mln zł, złożyła spółka Banimex. Kolejne: na 247,4 mln zł złożyła spółka NDI oraz na 257,7 mln zł – firma Budimex.

Zgodnie z kryteriami przetargowymi przy wyborze wykonawcy pod uwagę brana będzie w 60 proc. cena oraz w 40 proc. doświadczenie.

W drugim z przetargów – na budowę węzła w Piotrowicach – oferty otwarto 7 sierpnia. Również w tym postępowaniu zgłosiło się osiem podmiotów. Najtańszą, na 67,5 mln zł brutto złożyło konsorcjum IMB Podbeskidzie i M-Silnice. Kolejne: na 70,4 mln zł złożyły spółki z grupy Strabag, a na 70,8 mln zł – konsorcjum Eurovia Polska i Soletanche Polska. Miasto podało, że na to zadanie przeznaczyło 119,9 mln zł.

Wcześniej oszacowano, że łączny koszt obu tych inwestycji może przekroczyć 560 mln zł, z czego ok. 450 mln zł zapewniłyby środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Katowice dostały tej wartości unijne dofinansowanie na oba zadania 16 marca br. Ministerstwo Rozwoju poinformowało wówczas o zwiększeniu puli funduszy konkursu POIiŚ na inwestycje drogowe miast, poza siecią TEN-T.

Jak ocenił cytowany w piątkowym komunikacie prezydent Katowic Marcin Krupa, obie inwestycje będą ważnym krokiem w udoskonalaniu transportu w regionie.

„Chcemy osiągnąć dwa cele. Po pierwsze - oddzielimy ruch wewnętrzny od tranzytowego, a po drugie - upłynnimy ruch w dwóch wąskich gardłach komunikacyjnych Katowic, z których jedno jest zlokalizowane na skrzyżowaniu autostrady A4 i DK86, a więc węźle o największym natężeniu ruchu samochodowego w Polsce” - zasygnalizował Krupa.

Pierwsza inwestycja obejmie rozbudowę i przebudowę tzw. węzła giszowieckiego - dwóch odcinków dróg krajowych nr 81 (ul. 73. Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km. Rozbudowany zostanie m.in. odcinek drogi nr 86 – od przebudowanego w poprzednich latach węzła Murckowska na autostradzie A4. Realizacja skomplikowanego projektu ma potrwać do 2020 r. i kosztować - według unijnego projektu - 400 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosłoby 338,3 mln zł.

Druga inwestycja, na granicy dzielnic Piotrowice i Ligota, to rozbudowa odcinka DK81 (ul. Kościuszki) o długości 1,44 km wraz z budową dwupoziomowego węzła bezkolizyjnego na skrzyżowaniu z ulicą Armii Krajowej z dwupasmowym tzw. rondem turbinowym”. Realizację tego przedsięwzięcia miasto zaplanowało na lata 2017-2019, szacując jego koszt w unijnym projekcie na 132,8 mln zł (z czego 111,4 mln zł dofinansowania).
Oba projekty zyskały unijne wsparcie w konkursie na zadania dotyczące „Zwiększenia dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenia miast od nadmiernego ruchu drogowego”. Dofinansowanie do nich pochodzi z puli na „Infrastrukturę drogową dla miast” w POIiŚ.

Wcześniej środki z tego konkursu zapewniło już sobie pięć innych miast woj. śląskiego. Dzięki nim Tychy zmodernizują część DK44, Rybnik przebuduje odcinek DK78, Częstochowa zajmie się DK46, Gliwice zbudują część zachodniej obwodnicy, a Sosnowiec przebuduje skrzyżowanie na DK94.

(PAP)