„To bardzo ważne działanie dla miasta z punktu widzenia zrównoważonego transportu, czyli zachęcenia do korzystania z transportu publicznego. Co ciekawe, ostatnia rozbudowa – bo nie mówimy o modernizacji, ale rozbudowie – linii tramwajowej miała miejsce w 1947 r., tak więc jesteśmy w dalekim niedoczasie” - powiedział podczas wtorkowej konferencji prezydent Katowic Marcin Krupa. 

Prezydent zwrócił uwagę, że niedawno zmieniły się przepisy Prawa zamówień publicznych, dzięki temu już nie tylko cena jest ważnym kryterium wyłonienia wykonawcy, ale też doświadczenie startującego w przetargu. „60 proc. punktacji przy wyborze projektu będzie stanowiła cena, a 40 proc. - doświadczenie projektantów” - wskazał Krupa. 

Nowa linia tramwajowa ma być szybką drogą transportu między centrum a południowymi dzielnicami Katowic - najszybciej rozwijającymi się w mieście. Tramwaje mają jeździć co 10 minut, układ przystanków autobusowych i tramwajowych ma być taki, by można się było przesiąść "z drzwi do drzwi". Przy okazji rozbudowy linii tramwajowej ma też powstać ścieżka rowerowa. 

„Mam nadzieję, że w roku 2019 pojedziemy tramwajem na południe” - powiedział Krupa. 

Procesowi projektowemu linii mają towarzyszyć liczne konsultacje społeczne z mieszkańcami – tak, by w dokumentacji zostało ujętych jak najwięcej uwag zgłaszanych przez katowiczan. Chodzi o wybór szczegółowych rozwiązań infrastrukturalnych – wyjaśniają urzędnicy. 

Naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice Bogusław Lowak poinformował, że termin zgłaszania ofert w przetargu na projekt minie 27 października. „Zakładamy, że do końca tego roku uda nam się podpisać umowę z wykonawcą” - dodał naczelnik. Na wykonanie dokumentacji projektowej zwycięzca przetargu będzie miał 22 miesiące od chwili podpisania umowy. 

Zwycięzca przetargu ma opracować pełną dokumentację budowlaną, wykonawczą oraz część kosztorysową inwestycji, która będzie podzielona na dwie części. Pierwsza będzie dotyczyła infrastruktury tramwajowej i ścieżki rowerowej, a druga - infrastruktury drogowej. Ma to umożliwić podzielenie inwestycji na etapy. 

Linia tramwajowa na południe miasta będzie miała 5,2 km długości. Rozpocznie się na pętli Brynów, a zakończy na nowej pętli Kostuchna. Tramwaj będzie jeździł wzdłuż ulic Rzepakowej i Kolejowej, a następnie terenami poza drogami publicznymi - wzdłuż linii kolejowej. Dalszy ciąg trasy prowadzi wzdłuż ciepłociągu, później linia mija tereny leśne i dociera na Osiedle Odrodzenia, wzdłuż ul. Radockiego, ul. Bażantów do pętli w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. 

Jak zaznaczył Lowak, ten przebieg już się zasadniczo nie zmieni, możliwe są jednak niewielkie korekty, wynikające z uwarunkowań technicznych. Na ponadpięciokilometrowej trasie zaplanowano wstępnie osiem przystanków. 

Według prezydenta Krupy, w Katowicach już dziś można mówić o zrównoważonym transporcie wewnątrz miasta. Dane magistratu wskazują, że 53 proc. mieszkańców korzysta na co dzień z transportu publicznego, a 47 proc. - z indywidualnego. 

Te proporcje zasadniczo zmieniają się jednak przy uwzględnieniu transportu z innych miast. W tym przypadku ponad 70 proc. podróżujących korzysta z samochodów, a tylko niewiele ponad 20 proc. z autobusów, tramwajów i pociągów. Władze miasta chcą to zmienić, planując m.in. budowę centrów przesiadkowych w Zawodziu, Brynowie i Ligocie. 

Szacowany koszt inwestycji tramwajowej to 110 mln zł, a samej dokumentacji - obejmującej także zmiany w infrastrukturze drogowej - ponad 3,7 mln zł. (PAP) 

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł