Przecinający miasto fragment Drogowej Trasy Średnicowej ma - według ostatnich informacji - zostać otwarty wiosną 2016 r. Na początku kwietnia br. władze miasta informowały, że zaawansowanie budowy przekroczyło wówczas 60 proc.

Budowa DTŚ to największa inwestycja realizowana od lat przez śląskie samorządy i najważniejsza, obok odcinka autostrady A4, arteria drogowa w aglomeracji katowickiej. Wytyczona możliwie w pobliżu centrów miast obsługuje ruch lokalny. Uzupełnia tym samym równoległą autostradę A4, przeznaczoną dla ruchu tranzytowego.

Bezkolizyjna, trzypasmowa „średnicówka” zaczyna się w Katowicach, gdzie łączy się z głównymi drogami m.in. na Kraków i Warszawę. W listopadzie ub. roku otwarto pierwszy gliwicki fragment DTŚ (odcinek G1), który połączył istniejącą część trasy m.in. z węzłem z autostradą A1, a poprzez nią również z autostradami na zachód i południe (A4 na Wrocław i A1 na Ostrawę).

Drugi, budowany od wiosny 2013 r. gliwicki odcinek Trasy (odcinek G2) ma mieć 5,6 km długości i w większości charakter bezkolizyjnej ulicy miejskiej. Węższy niż pozostała część DTŚ (w większości po dwa pasy w każdym kierunku na jednej wspólnej jezdni) poprowadzi od końca odcinka G1 przy ul. Kujawskiej, przez centrum miasta, gdzie powstaje m.in. 500-metrowy tunel, do węzła z drogą krajową nr 88 i ul. Portową.

Węzeł ten właśnie oddano do użytku. Po obu stronach przebiegającej po nasypie drogi nr 88 znalazły się łączniki prowadzące do zbudowanych w śladzie ul. Portowej dwóch nowych rond turbinowych. Na jednym z nich w przyszłości zakończy się DTŚ. Drugie rondo ma już dostępne wszystkie zaplanowane kierunki, łącznie z ul. Portową, która stanie się swoistym „przedłużeniem” DTŚ w kierunku dzielnicy Łabędy.

Wraz z otwarciem węzła, na ul. Portowej przywrócono pierwszeństwo przejazdu. Dotąd na skrzyżowaniach tej ważnej gliwickiej arterii z ul. Edisona, a także z estakadą Heweliusza, funkcjonowała zmieniona czasowo organizacja ruchu. Przebiegający nad nowo otwartym węzłem odcinek drogi nr 88 w Gliwicach był do jesieni ub. roku zamknięty przez dwa lata. W tym czasie trwały trzy osobne remonty znajdujących się tam obiektów infrastrukturalnych. Były to: wiadukt drogi nr 88 nad linią kolejową Katowice-Wrocław, most nad rzeką Kłodnicą i ul. Portową (rejon węzła z powstającą DTŚ), a także odcinek trasy między nimi – wraz ze stanowiskami do ważenia ciężarówek.

Modernizacja ok. 100-metrowego wiaduktu drogi nr 88 nad Kłodnicą, a także biegnącą wzdłuż niej ul. Portową, była elementem inwestycji dotyczącej śródmiejskiego odcinka DTŚ. Wykonawcą było realizujące śródmiejski odcinek „średnicówki” konsorcjum firm Eurovia Polska i Bilfinger Infrastructure.

Szacowana łącznie na 954,6 mln zł budowa odcinka G2 „średnicówki” w Gliwicach w ub. roku napotkała na poważny problem z finansowaniem. Pierwotnie zapewnione środki (oparte o kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym, rezerwę subwencji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 i budżety miast) okazały się niewystarczające.

Budowę kontynuowano dzięki tzw. faktoringowi, a także przeniesieniu przedsięwzięcia z programu regionalnego do krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Wiązało się to m.in. z przekwalifikowaniem odcinka G2 z drogi wojewódzkiej na krajową oraz przejęciem inwestycji od marszałka przez samorząd Gliwic.

Obecnie dostępny jest liczący 26,1 km odcinek DTŚ od węzła z trasą S-86 w Katowicach do węzła z ul. Kujawską w Gliwicach. W kolejnych latach ma powstać także tzw. wschodnia część Trasy, której jedna z dwóch planowanych odnóg ma prowadzić od Katowic do Sosnowca, a druga do Jaworzna. (PAP)