Od lutego wzrósł odsetek osób wypowiadających się pozytywnie o pracy posłów (o 7 pkt, do 23 proc.), zwiększył się również odsetek zadowolonych z pracy senatorów (o 6 pkt, do 26 proc.). Złe zdanie o działalności Sejmu ma blisko dwie trzecie obywateli (63 proc., spadek o 7 pkt), a o działalności Senatu – połowa (50 proc., spadek o 5 pkt).

Według CBOS poprawa notowań może wynikać ze społecznej percepcji postawy polskiej klasy politycznej wobec wydarzeń na Ukrainie.

Dobre oceny częściej od innych wystawiają parlamentowi najmłodsi badani oraz respondenci usatysfakcjonowani swoją sytuacją materialną. Ponadto działalność Senatu częściej niż inni pozytywnie oceniają badani z wyższym wykształceniem. Niezadowolenie z działalności Sejmu przeważa we wszystkich analizowanych elektoratach - rzadziej wyrażają je zwolennicy Platformy Obywatelskiej, natomiast najczęściej – wyborcy PiS.

W stosunku do lutego wzrosły notowania prezydenta Bronisława Komorowskiego; w marcu należą do najlepszych w czasie jego prezydentury. Dobrze ocenia sprawowanie urzędu przez Komorowskiego 71 proc. badanych (wzrost o 5 pkt proc.). Odsetek osób krytykujących jego działalność pozostał stabilny (19 proc.), ubyło natomiast badanych niepotrafiących jej ocenić (z 14 proc. do 10 proc.).

Dobre opinie o prezydenturze Komorowskiego dominują w elektoratach PO i SLD. Podziela je także ponad połowa zwolenników PiS oraz osób niezamierzających głosować w hipotetycznych wyborach parlamentarnych.

W zasadzie nie uległy zmianie od poprzedniego pomiaru we wrześniu ub. roku opinie o funkcjonowaniu władz samorządowych. Nieco ponad trzy piąte Polaków (62 proc. - bez zmian) dobrze ocenia działalność władz lokalnych w swojej miejscowości, natomiast blisko trzech na dziesięciu (29 proc. - wzrost o 2 pkt proc.) wystawiło oceny negatywne. Pozytywnie o samorządach relatywnie częściej wypowiadają się mieszkańcy wsi, natomiast negatywnie – mieszkańcy największych aglomeracji.

Badanie CBOS przeprowadził metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6–12 marca 2014 roku na liczącej 1098 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)