Wykonanie takiej ekspertyzy ma związek z planem długofalowych działań miasta, które to działania mają zminimalizować skutki intensywnych opadów deszczu. W ostatnich miesiącach miały tam bowiem miejsce dwie tak duże ulewy, że doszło do podtopień i utrudnień w ruchu.

Do przetargu zgłosiło się pięć podmiotów, proponując ceny od 80 tys. zł do 200 tys. zł. Po zbadaniu, czy nie jest to przypadek rażąco niskiej ceny, za najkorzystniejszą uznana została oferta najtańsza, Biura Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL z Poznania. Umowa z wykonawcą powinna być podpisana w przyszłym tygodniu.

Aby minimalizować skutki intensywnych ulew w mieście, władze Białegostoku chcą lepiej wykorzystać kanalizację deszczową i możliwości odbierania opadów przez rzekę Białą, która przez miasto przepływa.

Dlatego zwycięzca przetargu ma wskazać miejsca najbardziej zagrożone wystąpieniem rzeki z brzegów przy bardzo intensywnych opadach, ale również wskazać rozwiązania, by możliwości odbioru wody (np. poprzez budowę rowów, kanałów czy zbiorników retencyjnych) można było zwiększyć. (PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne - nowe zasady
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł