Jak poinformował w środę rzecznik firmy Marcin Janczylik, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie złożone przez spółkę ProNatura w sprawie przetargu na odbiór odpadów w Bydgoszczy. KIO nakazała ponowne rozpatrzenie ofert z uwzględnieniem oferty ProNatury.

"Orzeczenie przyjmujemy z zadowoleniem i satysfakcją. To dobra wiadomość nie tylko dla ProNatury, ale i mieszkańców, ponieważ w swojej ofercie zaproponowaliśmy najkorzystniejszą cenę za odbiór odpadów" - zaznaczył Janczylik.

Na potrzeby przeprowadzonego w Bydgoszczy przetargu dotyczącego odbioru odpadów komunalnych miasto zostało podzielone na dziewięć sektorów. Zainteresowane firmy mogły składać swoje oferty na jeden, kilka lub wszystkie sektory.

Należąca do miasta spółka ProNatura złożyła najtańsze oferty w dwóch rejonach. Komisja przetargowa podjęła jednak decyzję o odrzuceniu obu ofert spółki z powodu błędu formalnego. Jak zaznaczono w protokole przetargowym, w momencie składania oferty ProNatura nie załączyła zaświadczenia, że może odbierać odpady budowlane.

Decyzja komisji oburzyła prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, który postulował niezwłoczne odwołanie do KIO.

"Brak tego dokumentu – jak wynika z wyjaśnień spółki – spowodowany był zmianą interpretacji prawnej i zmianą kodu, pod którym występuje ten rodzaj odpadów. Nie oznacza to jednak, że ProNatura nie posiada dokumentu pozwalającego jej na odbiór odpadów budowlanych i dlatego sugerowałem spółce złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej" - przekonywał Bruski.

Gdy okazało się, że oferty uczestników przetargu są znacznie niższe od wstępnych szacunków, prezydent Bydgoszczy zadeklarował, że stawki uchwalone już przez radnych zostaną jeszcze przed 1 lipca obniżone. Skala obniżki będzie jednak obliczona dopiero po zakończeniu przetargu.

Bydgoscy radni uchwalili, że od 1 lipca koszt odbioru i wywozu odpadów będzie wynosił 12,50 zł na osobę za odpady segregowane i 25 zł za niesegregowane.

Zgodnie z przepisami opłaty ponoszone przez mieszkańców muszą być dostosowane do rzeczywistych kosztów obsługi systemu, gdyż samorząd nie może na tym zarabiać. W Bydgoszczy ostateczne ceny mają także uwzględniać sytuację społeczną mieszkańców; np. niższe o połowę opłat mają wnosić mieszkańcy, którzy pobierają zasiłek mieszkaniowy.

Obowiązująca od pierwszego stycznia 2012 r. tzw. ustawa śmieciowa nakłada na gminy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi. Od 1 lipca gminy przejmą obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych. Samorządy będą także zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk.