W sierpniu ub.r. Sąd Rejonowy w Myślenicach uznał Marka N. winnym prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i skazał go na 10 miesięcy ograniczenia wolności, polegającego na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 32 godzin miesięcznie.

Zastosował także wobec niego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 3 lata oraz nakazał wpłacić 8 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Od tego wyroku odwołał się oskarżony Marek N., ale sąd drugiej instancji utrzymał wyrok w mocy. Tym samym wyrok jest prawomocny.

Burmistrz został zatrzymany w nocy w lutym 2015 r. po tym, jak wjechał w drewniane ogrodzenie na jednej z ulic Chrzanowa. Wcześniej, na oczach policjantów, złamał nakaz skrętu w prawo, wyjeżdżając sprzed centrum handlowego. Badania alkomatem wykazały u niego 1,7 promila alkoholu.

Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie wszczęła postępowanie w sprawie kierowania samochodem przez ówczesnego burmistrza Chrzanowa pod wpływem alkoholu. W śledztwie Marek N. nie przyznał się do zarzutu, zasłaniając się niepamięcią; w późniejszym procesie powoływał się m.in. na argumenty zdrowotne. Usłyszał też zarzut poświadczenia nieprawdy w oświadczeniu majątkowym.

Marek N. był burmistrzem Chrzanowa pierwszą kadencję. Jesienią 2014 r. w drugiej turze wyborów z poparciem udzielonym mu wówczas przez PiS pokonał urzędującego od 12 lat Ryszarda Kosowskiego. W grudniu 2015 r. Marek N. w wyniku referendum został odwołany z funkcji burmistrza.

O przeprowadzeniu referendum postanowiła we wrześniu 2015 r. na nadzwyczajnej sesji Rada Miasta Chrzanowa. Radni zarzucali burmistrzowi m.in. brak umiejętności zarządzania finansami gminy i brak wizji dalszego rozwoju miasta. Ich zdaniem burmistrzem nie powinna być osoba, na której ciążą prokuratorskie zarzuty.

W drugiej turze wyborów w marcu 2016 burmistrzem Chrzanowa został ponownie Ryszard Kosowski. (PAP)