Brak statusu województwa ograniczy pieniądze z UE dla Częstochowy i subregionu

Samorząd terytorialny

Częstochowa i jej najbliższe okolice mogłyby liczyć na dużo więcej środków unijnych, jeśli powstałoby województwo częstochowskie. O złożonych na początku kadencji obietnicach przypomina prezydent miasta. Jego zdaniem to ostatni moment na ich realizację, bo trwają negocjacje w sprawie podziału pieniędzy po 2020 roku.

09.05.2019

Likwidacja białych plam transportowych wymaga wyznaczenia standardów

Samorząd terytorialny

Kolejnym krokiem po regulacji mającej zlikwidować białe plamy komunikacyjne powinno być wyznaczenie standardów w tej dziedzinie - twierdzą eksperci. Mają one określać m.in. w jaki sposób władza publiczna jest zobowiązana zapewnić obywatelom dostęp do miasta powiatowego czy mniejszej miejscowości, w jakiej częstotliwości itp.

09.05.2019

NIK: Promieniowanie elektromagnetyczne urządzeń telefonii komórkowej poza kontrolą

Rynek i konsument Administracja publiczna Nowe technologie

W ciągu ostatnich lat transmisja danych komórkowych wzrosła 57-krotnie. Jest coraz więcej anten i instalowane są na mniejszych wysokościach, więc rośnie oddziaływanie pól elektromagnetycznych (PEM) emitowanych przez stacje bazowe (SBTK) i urządzenia mobilne na ludzi i środowisko. NIK alarmuje, że ani Inspekcja Ochrony Środowiska, ani Państwowa Inspekcja Sanitarna nie są do tego przygotowane.

07.05.2019

Sołectwa chcą więcej praw, ale wzmocnienia wymagają też rady osiedli w miastach

Samorząd terytorialny

Wybieramy posłów, europosłów czy burmistrzów, ale często zapominamy, że bliżej nas są takie organy jak sołectwa, dzielnice czy osiedla. Chcą mieć więcej praw, a najbardziej walczą o to sołectwa. Jednak zdaniem ekspertów większego wzmocnienia potrzebują miejskie jednostki, bo więzi społeczne w miastach są słabsze, a ludzie nie wiedzą, po co rady osiedli w ogóle są. Poszerzenie uprawnień tych jednostek proponują posłowie z sejmowej komisji samorządu.

07.05.2019

Lokale wyborcze wciąż bez podjazdów i ze źle oznaczonymi schodami

Wybory

W roku wyborów do europarlamentu oraz Sejmu i Senatu jak bumerang wraca temat lepszego dostosowania lokali do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami. RPO pisze do przedstawicieli rządu, że nadal nie ma właściwych warunków do głosowania i jest niebezpiecznie. A to zmniejsza frekwencję.

06.05.2019

Wyższy czynsz dla najemcy komunalnego

Budownictwo

Nowe zasady wynajmu mieszkań komunalnych uderzą w najbogatszych lokatorów. Gminy będą mogły podnosić czynsz tym, którzy mają najwyższe dochody. Podawane w oświadczeniach dane najemców na temat dochodów oraz posiadanych nieruchomości i mienia będą przez samorządy cyklicznie sprawdzane.

06.05.2019

Nowe normy mają pozwolić na szybsze alarmowanie o smogu

Poziomy alarmowania o smogu mają być obniżone, na skutek czego częściej będziemy ostrzegani przed dużym zanieczyszczeniem powietrza - zapowiedział pełnomocnik premiera ds. Programu Czyste Powietrze Piotr Woźny. Ale zastrzegł, że mogą się one pojawić dopiero jesienią, przed nowym sezonem grzewczym.

04.05.2019

Nazwy ulic w Warszawie wracają, zmiany w księgach wieczystych - na własny koszt

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS i osoby zainteresowane kupnem czy sprzedażą lokali w Warszawie, którym przywrócono "stary" adres, już teraz powinni sami wystąpić z wnioskiem o aktualizację wpisu do księgi wieczystej. Ani sąd, ani urząd miasta, nic z tym, póki co, nie robią. Trzeba też za to zapłacić.

03.05.2019

Informacje publiczne wciąż blokowane

Administracja publiczna

Niepełne odpowiedzi, trudne do odczytania skany dokumentów, odmowa dostępu do danych, które inny podmiot udostępnił, brak znajomości procedur przez urzędy – tak według Watchdog Polska wygląda realizacja prawa do informacji. Oporne są szpitale, policja, przedszkola i parafie, ale nie jest łatwo także z ministerstwami.

02.05.2019

Najwięcej pieniędzy z UE wydajemy na drogi, kolej, ale inwestujemy też w kapitał ludzki

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wylicza, że bilans członkostwa w Unii Europejskiej to ponad 200 tysięcy inwestycji o wartości 675 miliardów złotych. Oprócz dróg, wodociągów, ekologicznych autobusów, tramwajów i trolejbusów jeżdżących po ulicach miast, inwestowaliśmy we wsparcie bezrobotnych, podnoszenie kompetencji i pomoc w otwarciu działalności gospodarczej.

30.04.2019

Przybywa terminali płatniczych w urzędach - szczególnie w regionach zurbanizowanych

Administracja publiczna Małe i średnie firmy

Wciąż zwiększa się liczba terminali w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, w którym biorą udział przedsiębiorcy i podmioty administracji. W całym kraju zainstalowano już ponad 150 tys. urządzeń. Systematycznie rośnie zainteresowanie instytucji publicznych płatnościami bezgotówkowymi - na dofinansowanie mogą liczyć do 31 sierpnia 2021 r.

30.04.2019

Dodatkowe potrzeby kadrowe i pieniądze na pensje w resorcie kultury

Administracja publiczna

Rada Ministrów przyjęła uchwałę, zgodnie z którą ministerstwo kultury otrzyma środki z rezerwy celowej na zatrudnienie dodatkowych pracowników w związku z wykonywaniem priorytetowych zadań rządu. Chodzi m.in. o nadzór nad nowymi instytucjami kultury i fundacjami oraz wdrażanie programów związanych z kulturą ludową.

29.04.2019

Projekt zmian w transporcie publicznym dawał nadzieję, ale nie poprawi sytuacji

Samorząd terytorialny

W maju projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma trafić do Sejmu. Największe kontrowersje gmin wiejskich wzbudza zapis, żeby marszałek ustalał plan komunikacyjny na terenie województwa. A wygląda na to, że propozycje zapisów nie obligują do tworzenia połączeń w małych miejscowościach.

29.04.2019

Gminy wiejskie chcą lepszej ochrony swych granic

Samorząd terytorialny

Zmiana granic i wchłanianie gmin wiejskich przez miasta powinno być każdorazowo szczegółowo przemyślane i zaplanowane. Małe gminy są słabsze, a często zmiany granic to „skok na kasę” – uważają samorządowcy z gmin wiejskich. I podkreślają, że regulacje granic nie są objęte kontrolą sądową ani unormowaniami Kodeksu postępowania administracyjnego.

27.04.2019

Samorządy szukają rozwiązań na awaryjne klasyfikacje maturzystów

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń

W wielu szkołach wciąż nie doszło do zwołania rad pedagogicznych, na których klasyfikowani będą tegoroczni maturzyści. Według przygotowywanej właśnie ustawy zajmą się tym dyrektorzy szkół, ale gdy to zawiedzie, do akcji będą musiały wkroczyć samorządy. Rozwiązaniem może być wydelegowanie nauczycieli z innych szkół.

25.04.2019

Ostatnie chwile na zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczych

Samorząd terytorialny Wybory

Jeszcze tylko do piątku 26 kwietnia można zgłaszać się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Diety to 350 zł dla członka, 500 zł dla przewodniczącego. Chętni mogą zwracać się do urzędów gmin lub komitetów wyborczych.

25.04.2019

NIK: Gospodarowanie nieruchomościami w gminach pod słabym nadzorem

Samorząd terytorialny Budownictwo

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że gminy niewłaściwie kontrolują gospodarkę nieruchomościami. Nie mają planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, nie publikują wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu i nierzetelnie je ewidencjonują.

25.04.2019

Oświadczenia majątkowe niechlujne i nieczytelne, system wymaga zmian

Administracja publiczna

Przepisy o oświadczeniach majątkowych nie zmieniły się od 20 lat. Według ekspertów konieczne jest m.in. ujednolicenie prawa, uproszczenie wzorów i elektronizacja. Najczęstsze błędy to złe szacowanie wartości nieruchomości i błędnie podane źródła dochodów. Powód? Wypełniający nie rozumieją, co mają wpisywać.

25.04.2019