Trwają konsultacje programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Administracja publiczna Nowe technologie

Budżet programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 wynosi 2 miliardy euro. Jego celem jest większy dostęp do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, rozwój usług cyfrowych, gospodarki opartej na danych, cyberbezpieczeństwa oraz zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Ruszyły konsultacje społeczne programu.

26.04.2021

NIK: Platforma ePUAP działa, ale są też nieprawidłowości

Administracja publiczna

Od 2016 r. liczba spraw, które można w urzędach załatwić zdalnie podwoiła się, a ponad trzynastokrotnie wzrosła liczba osób posiadających profil zaufany. Pandemia i ograniczenia z nią związane spowodowały, że w wielu przypadkach kontakt z administracją publiczną był jedynym możliwym. NIK opublikowała właśnie raport, który pokazuje, jak zmieniają się e-usługi i z czym wciąż są problemy.

26.04.2021

Zając ponad prawem, a szkody rolników bez podstaw do odszkodowań

Samorząd terytorialny Środowisko

W ustawowym katalogu dotyczącym odpowiedzialności za zwierzynę łowną brakuje zajęcy, co powoduje duże straty rolników poszkodowanych przez te zwierzęta. Chcą otrzymywać odszkodowania, ale można ich dochodzić tylko za szkody wyrządzone przez zwierzęta, które są wymienione w ustawie. Resort środowiska nie przewiduje zmian, ale ma dokonać analizy skali zjawiska.

24.04.2021

Samochody w remizach stoją, bo nie ma kto jeździć

Samorząd terytorialny

W niektórych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych brakuje kierowców. Tymczasem MSWiA nie zgadza się na zmianę przepisów, aby umożliwić prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych kierowcom z prawem jazdy kategorii „C”, którzy przekroczyli 65 rok życia. Dodatkowym problemem jest potrzeba rozwiązań systemowych zachęcających pracodawców do zwalniania druhów na akcje.

23.04.2021

Rząd zwiększa fundusz dla gmin popegeerowskich

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję, że budżet na inwestycje dla gmin popegeerowskich w ramach aktualnego naboru został zwiększony z 250 mln zł do 340 mln zł. Wnioski, które wpłynęły do wojewodów są obecnie opiniowane. Nabór będzie rozstrzygnięty w połowie maja – poinformował w czwartek wiceminister Paweł Szefernaker.

22.04.2021

Zamykają izby wytrzeźwień, a pijących przybywa

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia

Czy izby wytrzeźwień to relikt przeszłości? Samorządy likwidują je, bo są drogie w utrzymaniu, a prawo nie przewiduje obowiązku ich prowadzenia. Brakuje kadr, bo lekarze nie są zainteresowani pracą, a stawki są niskie. Tymczasem z powodu braku placówek, osoby po awanturach domowych czy ulicznych, trafiają pod opiekę policji lub do szpitali, co powoduje ogromne problemy organizacyjne.

22.04.2021

Uwagi zgłoszone do Umowy Partnerstwa są konsultowane z Komisją Europejską

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne

Po konsultacjach społecznych Umowy Partnerstwa dokument jest obecnie uzgadniany z Komisją Europejską. Jednocześnie trwają negocjacje kontraktu programowego z zarządami województw. Na ich podstawie dokonany ma być podział tzw. rezerwy programowej, czyli 25 proc. środków zarezerwowanych dla programów regionalnych, dotąd niepodzielonych w Umowie Partnerstwa.

21.04.2021

Rekordowa liczba zgłoszeń uczestników akcji Masz Głos, ruszyła edycja 2021

Samorząd terytorialny

Startuje nowa edycja akcji Masz Głos Fundacji Batorego, do której przystąpiło 314 organizacji i grup z całej Polski. Uczestnicy zajmą się porządkowaniem przestrzeni publicznej, walką z dzikimi wysypiskami, integracją mieszkańców, dostępnością urzędów, organizacją wolontariatu czy troską o dziedzictwo kulturowe i zabytki.

21.04.2021

Pensja dla sołtysa, osobowość prawna dla sołectwa - kontrowersyjny projekt w Sejmie

Samorząd terytorialny

Każde wzmocnienie funkcji sołtysa i rady sołeckiej jest ważne, ale jeśli sołtys miałby dostawać pensję, to pojawiają się zdania, że jak ktoś płaci, to się jest od niego zależnym. Poza tym sołtysi jako społecznicy, nie byliby raczej z tego zadowoleni. Tymczasem do Sejmu trafił projekt, który poza wynagrodzeniem sołtysów proponuje też nadanie sołectwom osobowości prawnej.

21.04.2021

Webinarium na temat szukania funduszy na działalność organizacji

Samorząd terytorialny

Wyzwaniem dla każdej organizacji jest zdobywanie pieniędzy. Tym bardziej kiedy działa w mniejszej społeczności, w lokalnej skali lub zajmuje się tematem będącym poza zainteresowaniem najbardziej popularnych programów grantowych. Ekspertka poradzi uczestnikom, jak uzyskać pieniądze na każdą inicjatywę.

20.04.2021

Duże kłopoty z małymi depozytami w domach pomocy - prawo do zmiany

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Depozyty po zmarłych mieszkańcach domów pomocy społecznej to często drobne kwoty, które zalegają w placówkach, gdy nie ma spadkobierców lub gdy nie chcą oni ponieść kosztów sądowych wyższych niż spadek. Ale placówki muszą je płacić - nawet kilkukrotnie większe kwoty, bo to ich obowiązek. Z kłopotu – i uszczuplania funduszy – mogłaby je wybawić zmiana prawa.

20.04.2021

Miasto z Klimatem – kolejna edycja i szansa na wsparcie dla samorządów miejskich

Samorząd terytorialny Środowisko

Działania miast, które zgłoszą swój udział w programie, będą poddane analizie. Jej celem będzie zmierzenie efektów wdrażania polityki ekologicznej i klimatycznej. Wyróżnieni otrzymają tytuł Miasta z Klimatem, doradztwo strategiczne i przygotowanie do finansowania inwestycji w ramach nowej perspektywy UE, środków z KPO oraz z programów NFOŚiGW.

19.04.2021

RPO: Osoby niewidome i słabowidzące nie mogą wypełnić ankiety spisu

Administracja publiczna

Program czytający dla osób niewidomych i słabowidzących w ramach Narodowego Spisu Powszechnego nie może odczytać części pytań ankiety, jest więc ona dla nich niedostępna – zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Mniejszości narodowe i etniczne też mają problemy – formularz blokuje niepolskie znaki diakrytyczne zawarte w ich danych.

19.04.2021

NIK: Wiele nieprawidłowości w nadzorze starostów nad gospodarką leśną

Samorząd terytorialny

Zaledwie jedna trzecia skontrolowanych przez NIK starostw posiadała dokumentację urządzeniową dla nadzorowanych lasów, co utrudniało lub nawet uniemożliwiało prawidłowe sprawowanie nadzoru. Starostwa nie przywiązywały odpowiedniej wagi do ochrony przeciwpożarowej lasów, a procesowi pozyskania drewna towarzyszyły liczne nieprawidłowości

19.04.2021

Korupcja dożywotnio pozbawi publicznych stanowisk i pieniędzy

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Administracja publiczna Wybory

Do gry wraca projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej. Zgodnie z nim osoby skazane za korupcję nie będą mogły być zatrudniane w instytucjach państwowych i samorządowych, a także spółkach z udziałem Skarbu Państwa i samorządu. Zostaną też pozbawione prawa startowania w wyborach. Projekt ma być wniesiony do Sejmu w tym tygodniu jako poselski, a Prawo.pl ustaliło, że PiS go poprze.

19.04.2021

Gowin: Rozwiązania Krajowego Planu Odbudowy kluczowe dla rozwoju samorządów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Podczas spotkania przedstawicieli resortu rozwoju z samorządowcami w sprawie KPO, samorządowcy zgłosili swoje postulaty dotyczące fazy negocjacji, a także wdrażania programu. - Już dzisiaj zastanawiamy się, w jaki sposób powinniśmy je wdrażać w obszarach, za które odpowiada nasz resort – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

16.04.2021

Samorządowe punkty szczepień gotowe, ale rząd hamuje ich uruchamianie

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Koronawirus

Samorządowcy, którzy w błyskawicznym tempie przygotowali dodatkowe punkty szczepień, narzekają że nie mogą ich uruchamiać. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień przekonuje, że cały czas problemem jest zbyt mała dostępność szczepionek. Twierdzi, że jak tylko producenci zwiększą dostawy, to zostaną uruchomione dodatkowe punkty.

16.04.2021

Wywiad środowiskowy ze zmianami, jest nowe rozporządzenie

Pomoc społeczna

Usunięcie wątpliwości interpretacyjnych i barier w przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego - to cele zmian w nowym rozporządzeniu ministra rodziny i polityki społecznej. Uproszczono kwestionariusz i wprowadzono ułatwienia w prowadzeniu wywiadu, ważne w czasie pandemii.

16.04.2021

NIK: Realizacja zamówień centralnych i wspólnych do poprawy

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

NIK sprawdziła, czy zamówienia centralne i wspólne w wybranych jednostkach administracji rządowej i samorządowej realizowane są prawidłowo i efektywnie. Okazuje się, że takie zakupy nie zawsze są korzystne, bo instytucje kierują się przekonaniem o opłacalności scentralizowanych zamówień ze względu na dużą skalę prowadzonych i nie dokonują oceny ich efektywności na bieżąco.

16.04.2021

Dane prawie jak okno – należy je otwierać, ale trzeba wiedzieć jak

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie Prawo unijne

Nieubłaganie zbliża się termin wdrożenia w Polsce przepisów dotyczących otwierania danych publicznych, tymczasem nie do końca wiadomo, na czym ma to polegać. Część urzędów podchodzi do sprawy bez przekonania - wątpliwości budzą licencje, bezpieczeństwo i prywatność osób oraz sposób udostępnienia danych. Tymczasem ta regulacja nie koliduje z zasadami ochrony danych osobowych.

16.04.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski