Mieszkanie Plus - 18 tysięcy umów z samorządami

Samorząd terytorialny Budownictwo

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uaktualniło mapę aktualnego stanu prac nad programem Mieszkanie Plus. Wiceminister w tym resorcie Artur Soboń podkreśla, że rząd daje szanse na mieszkanie tym, którzy kredytu hipotecznego na taką inwestycję otrzymać nie mogą.

16.05.2019

Ponad 51 tysięcy wniosków o dotacje na wymianę pieców

Samorząd terytorialny Środowisko

Właściciele domów mogą cały czas wnioskować o pieniądze na wymianę pieców na ekologiczne, w ramach rządowego programu "Czyste powietrze”. Na walkę ze smogiem w programie złożono do tej pory 51 tysięcy wniosków i zawarto ponad 8 tysięcy umów na dofinansowanie.

16.05.2019

Gmina upadnie, miastu grozi zapaść - jak powetować zmiany granic?

Samorząd terytorialny

Milionowe deficyty w budżetach, ogromne cięcia wydatków i zagrożenie bankructwem – to sytuacja gmin, najczęściej wiejskich, których tereny przeszły do miast. Tymczasem miasta, którym także grozi zapaść, potrzebują nowych terenów i mieszkańców. Samorządy, w braku porozumienia, zwracają się o pomoc do rządu i oczekują zmian w prawie.

16.05.2019

Znamy samorządy i grupy mieszkańców nominowane do nagrody Super Samorząd 2019

Samorząd terytorialny

Super samorządy 2019 zajmują się wdrażaniem polityki senioralnej, walką ze smogiem, zmianą zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego czy poprawą warunków życia zwierząt w miejskim schronisku. Te i inne działania realizowane przez grupy i organizacje mają szansę na tegoroczną nagrodę Super Samorząd.

15.05.2019

Samorządy chcą rozmawiać z premierem o obniżkach podatków

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Samorządy boją się drastycznego spadku wpływów z podatków, jeśli rząd zrealizuje swoje plany zmniejszenia obciążeń finansowych mieszkańców. To obniży dochody samorządów realizujących większość zadań publicznych, więc korporacje samorządowe są zaniepokojone i proszą premiera o spotkanie w tej sprawie.

15.05.2019

Polska tłumaczy się przed TSUE z nieprzyjęcia uchodźców

Administracja publiczna

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywał w środę na połączonym posiedzeniu sprawy, jakie Komisja Europejska wytoczyła Polsce, Węgrom i Czechom za odmowę przyjmowania uchodźców w ramach unijnego rozdzielnika. Zdaniem przedstawicieli tych państw, miały one prawo tak postąpić.

15.05.2019

Kierowcy nie zapłacą dodatkowo za wsparcie przewozów autobusowych

Samorząd terytorialny

Finansowanie funduszu przewozów autobusowych nie odbędzie się kosztem kierowców ani Krajowego funduszu drogowego i Funduszu kolejowego – zapowiedział w środę w Sejmie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zmniejszą się wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego.

15.05.2019

Zaciągnięte przez gminę zobowiązanie w PPP może zwiększyć jej zadłużenie

Finanse samorządów

Partnerstwo publiczno-prywatne miało prosto zastąpić finansowanie inwestycji publicznych, gdy skończą się środku unijne. Styczniowa nowelizacja ustawy o finansach publicznych powoduje jednak, że zaciągnięte przez gminę zobowiązanie związane z umową o PPP może powiększyć jej zadłużenie. Eksperci mówią o sposobach na ominięcie tego zagrożenia.

15.05.2019

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju wesprze realizację programów rozwojowych rządu

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Inwestycje, bankowość, ubezpieczenia eksportowe, handel zagraniczny i rozwój przedsiębiorczości to pięć najważniejszych obszarów działalności nowego systemu instytucji rozwoju. Ma go nadzorować Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.

14.05.2019

Miasta chcą więcej swobody w tworzeniu strategii rozwoju

Samorząd terytorialny

Polityka miejska powinna mieć ustawowe uzasadnienie – uważają przedstawiciele Związku Miast Polskich. Ich zdaniem narzucanie ram tworzenia strategii czy wydawanie rekomendacji z poziomu rządowego jest sprzeczne z zasadą samodzielności samorządów.

14.05.2019

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wybory

Wyborca, który chce głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego poza miejscem zameldowania, może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Trzeba to zrobić na tyle wcześniej, żeby wójt zdążył sprawdzić dane zawarte we wniosku.

13.05.2019

Dokumenty samochodu można już mieć w telefonie

Administracja publiczna Nowe technologie

mPojazd to kolejna usługa udostępniona w aplikacji mObywatel. Posiadacze smartfonów mogą ją już instalować na swoje urządzenia bezpłatnie. Odzwierciedla ona dane z dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz informację o aktualnej polisie ubezpieczenia OC.

13.05.2019

Nie z każdej wsi jest autobus do centrum gminy

Samorząd terytorialny

Nie jest łatwo dojechać z wielu wsi do centrów gmin. Z badań wynika, że tylko jedna trzecia samorządów zorganizowała połączenia transportem publicznym z najmniejszych miejscowości. Eksperci mówią o potrzebie nowego spojrzenia na problem i wypracowania standardu, który który każda gmina powinna osiągnąć.

11.05.2019

Do 13 maja można zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego

Wybory

Wyborcy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą zgłosić potrzebę głosowania korespondencyjnego. Z badań wynika, że byłaby to również popularna forma dla pozostałych wyborców – mimo że najchętniej głosujemy osobiście, 65 proc. wyborców chciałaby mieć także możliwość oddania głosu korespondencyjnie.

10.05.2019

NIK: Urzędy słabo chronią dane obywateli

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Dane gromadzone i przetwarzane w bazach i systemach komputerowych urzędów gmin i miast, a także w starostwach są słabo chronione - ocenia Najwyższa Izba Kontroli. I dodaje, że niestety urzędnicy nie przywiązują dostatecznej wagi do tego aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

10.05.2019

Wypłaty za strajk mogą się skończyć odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Rozbieżne interpretacje prawa w sprawie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za strajk powodują, że samorządy i dyrektorzy szkół muszą sami zdecydować, jak rozwiązać ten problem. Korporacje samorządowe próbują pomóc. Mimo, że samorząd ma swobodę działania w granicach prawa, jego samodzielność finansowa jest niedookreślona.

10.05.2019

Brak statusu województwa ograniczy pieniądze z UE dla Częstochowy i subregionu

Samorząd terytorialny

Częstochowa i jej najbliższe okolice mogłyby liczyć na dużo więcej środków unijnych, jeśli powstałoby województwo częstochowskie. O złożonych na początku kadencji obietnicach przypomina prezydent miasta. Jego zdaniem to ostatni moment na ich realizację, bo trwają negocjacje w sprawie podziału pieniędzy po 2020 roku.

09.05.2019