Ze względu na kryzys migracyjny związany z wojną w Ukrainie, Komisja Europejska zaproponowała pakiet zmian do budżetu UE w wysokości 400 mln euro na rzecz wsparcia państw członkowskich w radzeniu sobie z tym wyzwaniem. Zdecydowano, że środki te będą przyznane w ramach nowej perspektywy za pośrednictwem instrumentu pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych tzw. Emergency Assistance, w ramach funduszy spraw wewnętrznych, tj.

  • Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027 (FAMI) oraz
  • Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami 2021-2027 (IZGW).

 

 

Komisja Europejska przeznaczyła około 695 mln zł (144,6 mln euro) dla Polski na pomoc uchodźcom ukraińskim opuszczającym terytorium Ukrainy z powodu trwającej wojny. Kwota w wysokości:

  • blisko 329 mln zł (68,4 mln euro) została przekazana w ramach FAMI, zaś
  • ponad 366 mln zł (76,2 mln euro) w ramach IZGW.

Komisja Europejska nie wskazała konkretnych działań kwalifikujących się do sfinansowania, pozostawiając tę decyzję po stronie danego państwa. Przyznane środki stanowią refundację części poniesionych przez Polskę kosztów.

Środki przyznane Polsce w ramach FAMI zostaną rozdystrybuowane za pośrednictwem Funduszu Pomocy i przekazane na pomoc uchodźcom.  Z kolei środki otrzymane w ramach  IZGW będą przeznaczone na wzmocnienie infrastruktury granicznej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej