Zgodnie z przyjętym w piątek projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, o którego szczegółach pisał jako pierwszy serwis Prawo.pl, samorządy będą mogły włączyć się w dystrybucję węgla kamiennego dla swoich mieszkańców. O szczegółach rozwiązań projektu pisaliśmy w tekście: Gminy będą handlować węglem. Znamy projekt ustawy

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska podkreślała w piątek, że rząd zajął się przygotowaniem takich rozwiązań z powodu oddolnej inicjatywy samorządów.
- Samorządy zgłaszały się zarówno do PGG, jak i PGE, Paliwa oraz do Węglokoksu, że chętnie zakupiłyby węgiel dla swoich mieszkańców. W ostatnich trzech tygodniach było około 300 zapytań – przekazała minister.

Czytaj w LEX: Ekonomiczne uwarunkowania substytucji węgla kamiennego biomasą roślinną >>>

Czytaj w LEX: Powiat też ma obowiązek rejestracji w CRPA - omówienie orzeczenia >>>

Dla gminy maksymalnie 1500 zł, dla mieszkańca 2000 zł za tonę

Samorządy do 30 kwietnia 2023 roku będą mogły kupować preferencyjnie węgiel od spółek w których bezpośrednim lub pośrednim udziałowcem jest Skarb Państwa.

Węgiel importowany będą kupować w cenie 1500 zł brutto za tonę (bez kosztów transportu ze składu do miejsca jego składowania przez gminę), a sprzedawać po cenie maksymalnej 2000 zł brutto za tonę, plus koszt transportu z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

 

-  Samorządy muszą opłacić transport, pewne swoje koszty manipulacyjne, bo wiadomo, że trzeba ten węgiel przyjąć, zważyć, sprzedać. Z naszych symulacji wynika, że to będzie znacząco mniej niż te 500 zł, które pozostawiamy jako luz, ponieważ cena węgla ostateczna nie może być wyższa niż 2000 zł - mówił Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. Zadeklarował, że do końca roku trafi do Polski z importu ok. 11 mln ton węgla, a do końca sezonu grzewczego ok. 17 mln ton. Ok. 30 proc. będzie mogło trafić po przesortowaniu  do gospodarstw domowych.

Sprawdź pytania i odpowiedzi ekspertów w LEX:

 

 

Rada gminy określi, kto pierwszy kupi węgiel

Przepisy dopuszczają, że węgiel będzie mogła kupić jedna gmina lub kilka gmin razem w ramach umowy zawartej pomiędzy gminami. 

Na przystąpienie do dystrybucji węgla gmina ma mieć 3 dni od dnia wejście w życie ustawy, decyzję musi ogłosić w BIP.  Ale projekt daje też gminom możliwość zreflektowania się i podjęcia ponownej decyzji do 7 stycznia 2023 roku. Jeśli dana gmina nie przystąpi do preferencyjnego zakupu węgla, to obywatel będzie mógł kupić węgiel w sąsiedniej gminie, a jeśli ta również nie będzie chciała handlować węglem, wówczas sprzedażą węgla zajmie się firma komercyjna mająca pozwolenie na taką działalność. Maksymalna cena po której będzie sprzedawała węgiel wzrośnie wtedy do 2200 tys. zł brutto.

Przepisy przewidują, że podmioty, które będą uczestniczyć w dystrybucji węgla (m.in. jednostki organizacyjnej gminy, zakłady komunalne) będą jednocześnie zwolnione od podatku akcyzowego. Wybór podmiotów do realizacji dystrybucji węgla ma odbywać się z wyłączeniem stosowania ustawy prawo zamówień publicznych

Przepisy przewidują, że rolą samorządów będzie określenie liczby gospodarstw w gminie zainteresowanych węglem (asortymentu i tonażu), podpisanie umowy z podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu wraz określeniem ceny za tonę. Gmina będzie musiała odebrać sama węgiel z miejsca wskazanego przez sprzedawcę. Na zapłatę będzie miała co najmniej 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury.

Tryb i sposób rozpatrywania wniosków o zakup, kryteria dotyczące pierwszeństwa dokonania zakupu preferencyjnego, dokumenty dołączane do wniosku, sposób rozliczeń między gminą a osobą dokonującą zakupu preferencyjnego ma określić uchwałą rada gminy.

Odbiorca węgla będzie weryfikowany

Węgiel będzie mogła kupić osoba, której przyznano dodatek węglowy lub która ma wpisane lub zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Ciepła jako główne źródło ciepła – źródło węglowe. Warunki weryfikacji wniosku przez gminę, mają być podobne jak przy wniosku węglowym.

Projekt ustawy ma w przyszłym tygodniu trafić pod obrady Sejmu.

WZORY dokumentów w LEX: