5 milionów złotych na szkolenie rodzin zastępczych

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert pn. Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych...

03.04.2012

NIK o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

Samorząd terytorialny

Od 11 do prawie 70 proc. wynoszą straty wody w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Z raportu wynika też, że gminy nie weryfikują kosztów...

03.04.2012

Przedsiębiorcy zapłacą za tramwaj?

Samorząd terytorialny

Nowy lokalny podatek dla firm przygotowuje rząd. Dołożą się one do finansowania transportu miejskiego dowiedziała się Rzeczpospolita.

03.04.2012

Szwajcarskie pieniądze dla polskich Karpat

Samorząd terytorialny

Rozpoczyna się realizacja projektu Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach...

03.04.2012

Polacy dostrzegają korupcję w samorządach

Samorząd terytorialny

Jak wynika z przeprowadzonych przez CBOS badań, niemal 90 proc. Polaków uważa korupcje za duży problem. Wśród dziedzin życia, w których korupcja występuje najczęściej na trzecim miejsce obok polityki...

03.04.2012

Jest wniosek o odwołanie prezydenta Bytomia

Samorząd terytorialny

Wnioski o odwołanie prezydenta Bytomia Piotra Koja oraz Rady Miejskiej złożono w poniedziałek w katowickiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego. W zbieranie podpisów zaangażowana była m.in. Liga...

03.04.2012

Dutkiewicz: Wrocław odwiedzi dwa razy więcej turystów

Samorząd terytorialny

Podwojenie liczby turystów odwiedzających Wrocław oraz dwukrotny wzrost uczestnictwa mieszkańców stolicy Dolnego Śląska w życiu kulturalnym to cele, jakie wiąże prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz z...

03.04.2012