Nowe dowody z warstwą elektroniczną od marca 2019

Administracja publiczna

E-dowód będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej m.in. z administracją. Ma służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania...

11.07.2018

WSA: Rada gminy nie może wkraczać w rolę ustawodawcy

Administracja publiczna

Prokurator zaskarżył do sądu administracyjnego uchwałę rady gminy dotyczącą sprzedaży napojów alkoholowych. Zaskarżona uchwała okazała się nieważna w zakresie, w jakim rada gminy uchwaliła normy w...

04.07.2018

Były żołnierz będzie miał pierwszeństwo w zatrudnieniu

Administracja publiczna

Projekt rozporządzenia określa stanowiska w administracji, na których przydatne są kwalifikacje żołnierzy zwolnionych z terytorialnej służby wojskowej. Będą oni korzystali z pierwszeństwa w pracy...

04.07.2018

Gminy różnie rozumieją zakres porozumienia z KBW

Administracja publiczna

Podpisane przez gminy porozumienia napływają do delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Jak mówi jego szefowa, Magdalena Pietrzak, nie mogą dotyczyć ustalenia „wzajemnych praw i obowiązków wynikających...

04.07.2018

Kolejne cztery nazwy ulic w Warszawie zostają

Administracja publiczna

WSA uchylił zarządzenia zastępcze wojewody mazowieckiego dot. zmian nazw ulic: z Henryka Sternhela na mjr. Mariana Bernaciaka "Orlika", z Jadwigi i Witolda Kokoszków na Zbigniewa Stypułkowskiego, z...

28.06.2018

Prawo administracyjne wymaga zmian

Administracja publiczna

Inflacja prawa, nadmiar regulacji i nowelizacji przepisów oraz problem w identyfikacji to zdaniem administratywistów największe obecnie wyzwania dla prawa administracyjnego w Polsce.

26.06.2018

Jest druga część standardów usług i danych e-Zamówień

Administracja publiczna

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Urzędem Zamówień Publicznych przygotowało drugą część dokumentu Standardy Usług i Danych. Obejmuje ona takie zagadnienia jak zakres ogłoszeń w europejskim publikatorze...

25.06.2018