Komisja zgodziła się także na proponowaną przez Polskę alokację na szkolnictwo wyższe z EFS na lata 2021-2027 oraz wspieranie psychiatrii dziecięcej.  

Czytaj: Będzie zmiana w specustawie - obejmie wszystkich Ukraińców uciekających przed wojną >>

Szybsze wsparcie w związku z pomocą uchodźcom wojennym

Jak poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalne, minister Grzegorz Puda rozmawiał 17 marca z urzędnikami w Brukseli na temat pakietu zmian w rozporządzeniach polityki spójności, które pomogą w łatwiejszym i szybszym wykorzystaniu środków unijnych na działania związane z pomocą osobom uciekającym przed wojną.

- Dragoş Pîslaru, przewodniczący komisji ds. zatrudnienia i spraw społecznych (EMPL) oraz Younous Omarjee, przewodniczący komisji ds. rozwoju regionalnego (REGI) bardzo dobrze rozumieją sytuację związaną z napływem osób uciekających przed wojną na Ukrainie – wskazał cytowany w komunikacie MFiPR minister Puda. Resort zapewnia, że przewodniczący EMPL i REGI zadeklarowali wszelką pomoc w wypracowaniu kolejnego pakietu zmian w rozporządzeniach polityki spójności, jakich Polska potrzebuje i oczekuje, żeby efektywnie pomagać Ukrainie.

 

Jak zaznaczono, minister spotkał się także z komisarzami Elisą Ferreirą i Nicolasem Schmitem. - Komisarze Elisa Ferreira i Nicolas Schmit ze zrozumieniem podchodzą do obecnej sytuacji w Polsce. Oboje podziękowali polskiemu rządowi, Polakom za bezprecedensowe zaangażowanie w pomoc osobom uciekającym przed wojną. Komisarze poinformowali o wprowadzeniu specjalnego pakietu uelastycznienia zasad polityki spójności. Pakiet zostanie przyjęty w trybie pilnym przez Radę UE i PE – relacjonował po spotkaniu minister Puda.

Jak czytamy, CARE (Cohesion's Actions for Refugees in Europe) dotyczy takich zmian w rozporządzeniach polityki spójności, które pozwolą na łatwiejsze i szybsze wykorzystanie środków z perspektywy 2014-2020 na działania związane z pomocą osobom uciekającym przed wojną. Dodano, że KE pracuje również nad pomocą techniczną, która będzie dostępna dla Polski na działania związane z pomocą dla osób uciekających z Ukrainy.

pru/ PAP